Şehir, Kimlik Ve Marka Eksenine Marka Şehir

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1213-1218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marka şehir kavramı son yıllarda giderek önem kazanan bir konudur. Şehirler marka olmak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu açıdan şehir imajının geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Şehir imajı çalışmalarında ilk olarak belirlenmesi gereken nasıl bir oluşturulmak istendiğidir. Daha sonra farkındalık oluşturulmalı, ardından bu imajı pekiştirecek iletişim faaliyetlerinde bulunulmalıdır. Bu noktada şehrin değerinin, avantajlarının, sunulan hizmetlerin vurgulanması büyük önem arz etmektedir. Şehir markası, bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihi, doğal ve sosyal özellikleriyle bütünleştirdiği ve onu diğer şehirlerden ayırt etmek için belirli bir işaretle destekleyerek uygulamaya koyduğu gelişme-tanıma-imaj projesidir. Bir şehrin markalaşması için o şehrin ayırt edici olduğu tarihten kültürüne kadar değişen tüm özelliklerin kullanılması gerekir. Her kentin kendine özgü özgünlüğünün ve tarihsel gelişim sürecinde edindiği değişimin markalaşma üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of brand city is an issue that has become increasingly important in recent years. Cities are making an intense effort to become a brand. In this respect, various studies are carried out in order to improve the image of the city. The first thing to be determined in city image studies is what kind of a structure is desired to be created. Then, awareness should be created, and then communication activities should be carried out to reinforce this image. At this point, it is of great importance to emphasize the value of the city, its advantages and the services offered. The city brand is a development-recognition-image project that a city integrates with its cultural, historical, natural and social features and puts into practice by supporting it with a specific sign to distinguish it from other cities. In order for a city to be branded, it is necessary to use all the features ranging from the distinctive history of that city to its culture. It is known that the uniqueness of each city and the change it has acquired in the historical development process are also effective on branding.

Keywords