Refah Kıtlığı: Venezuela Petrolünün Ekonomi Politiğinin Bir Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1099-1109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Venezüella petrolünün keşfedildiği 1900’lü yılların başından itibaren yeraltı kaynaklarını gerektiği gibi kullanamayan Venezuela, günümüzde açlık ve enflasyon oranlarının çok yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bunun temel nedeni, Venezuela petrolünün, sürdürülemez vergilendirme sistemi, uygulanamayan neoliberal yaklaşımlar ve patronaj sayısı gibi farklı dönemlerde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Chavez dönemine kadar hak ettiği değeri bulamamış olması ile açıklanabilir. 1930 Dünya Buhranı ya da Yom Kippur Savaşı gibi kontrol edilemeyen olaylar nedeniyle yükselen ya da düşen petrol arz-talep oranları ve petrol fiyatları, sıkı bir şekilde petrole bağlı olan Venezüella ekonomisini de doğrudan etkilemiştir. Üstelik Maduro hala 21. yüzyıl sosyalizmi fikrini iyi yönetemediği için bu oranlar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, Venezuela’nın bugüne kadar kilometre taşları oluşturan petrol politikaları ve diğer vakaların ekonomiye etkisi incelenecek ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip bu ülkenin neden hâlâ yoksulluk içinde yaşadığı sorusuna cevap aranacaktır. Çalışma aynı zamanda Türkiye’de oldukça az bilinen Latin Amerika ve Venezuela hakkında bilimsel bir literatür olma amacını da taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Venezuela is the country with the largest oil reserves in the world with approximately 303 billion barrels. (OPEC, 2019). It makes this country one of the most interested ones in the oil sector. Moreover, due to the majority of Venezuelan oil is extra-heavy and it is one of the few heavy oil producer countries, which provides a great advantage to this country. However, although it has great oil potential because of technological deficiencies and wrong policies implemented, shortage and high inflation rates dominate the whole country. Some authors attribute this poverty to the wrong socialist practices of Chavez and Maduro, while others argue that Venezuela's oil policy has been wrong from the very beginning. The aim of this article is to show how Venezuelan oil is managed from the beginning to the end and the impact of the important milestones on the country's oil economy in an analytical approach, in the light of numerical data and graphs.

Keywords