Kadın Liderlerin Eril Ve Dişil Liderlik Tarzlarının Kadınların Cam Tavan İnançlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 sayı 42
Number of pages: 1072-1082
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, kadın liderlerin cam tavan algılarının eril ya da dişil liderlik tarzlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın verileri dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren otel, hastane, üniversite, lojistik, petrol ve inşaat gibi işletmelerden toplanmıştır. Çalışmaya 56 farklı ülkede yaşayan toplam 272 kadın yönetici katılım sağlamıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, eril liderlik tarzı sergileyen kadın yöneticilerin, dişil liderlik tarzı sergileyen kadın yöneticilere nazaran cam tavan sendromu yaşamadıklarını göstermektedir. Bu sonuca göre eril liderlik tarzı sergileyen kadın yöneticilerde cam tavan algısının çok düşük olduğu söylenebilir. Erişilebilen kaynakların sınırlılığı dikkate alındığında, kadın yöneticilerin eril ve dişil liderlik tarzlarının kadınların cam tavan algıları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan, çalışma literatürdeki bu boşluğu dolduracaktır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine women leader' glass ceiling belief weather that differentiates according to masculine and feminine leadership style. Data for this study were collected from business organizations, which operates in different regions of the world, such as hotels, hospitals, universities and logistic, oil, building companies. Total of 272 women managers who lives in 56 different countries, participated the study. The data were collected by using questionnaires. Research results show that female managers who exhibit masculine leadership style do not experience glass ceiling syndrome compared to female managers who exhibit feminine leadership style. According to this result, it can be said that the glass ceiling perception is very low in female managers who exhibit masculine leadership style. Due to limitedness of accessible resources consideration, no study has been found examining the effect of female managers' masculine and feminine leadership styles on women's glass ceiling perceptions. From this point, study will fill this gap in the literature.

Keywords