Della Suda Faik Paşa (1835-1913)

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 39
Number of pages: 822-824
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giorgio Della Suda olarak da bilinen Della Suda Faik Paşa (1835-1913) Giorgio Della Suda olarak da bilinen Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yaşamış İtalyan asıllı bir bilim insanıdır. Avrupa’da almış olduğu modern kimya eğitimini sağlık alanında kullanarak çığır açan bir eczacı ve başarılı bir tıp fakültesi hocası olmuştur. Osmanlı’da ilk biyokimya laboratuvarının kurucularındandır. Eczacılık mesleğinde İstanbul’da ve tüm Osmanlı’da öncü olmayı başarmıştır. Halkı bilinçlendirici çok sayıda makale ve eser bırakmıştır. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin de kuruculuğunu yapan Della Suda Paşa Legion d’Honneur nişanını da almıştır. Bilim dünyasında yüzyıl sonra bile adından söz ettiren araştırmalara konu olan bir bilim insanı olmuştur.

Keywords

Abstract

Della Suda Faik Pasha (1835-1913), also known as Giorgio Della Suda, is an Italian-born scientist who lived in the last century of the Ottoman Empire, also known as Giorgio Della Suda. Using the modern chemistry education he received in Europe in the field of health, he became a groundbreaking pharmacist and a successful medical faculty teacher. He is one of the founders of the first biochemistry laboratory in the Ottoman Empire. He succeeded to be a pioneer in the profession of pharmacy in Istanbul and throughout the Ottoman Empire. He left many articles and works to raise awareness of the public. Della Suda Pasha, who was also the founder of the Red Crescent Society, was awarded the Legion d'Honneur. He has become a scientist who has been the subject of research that has made a name for himself even after a century in the scientific world.

Keywords