İmam Cafer-i Sadık’ın Hayatı, Eserleri ve Kendisine İsnad Edilen Tefsir Rivayetleri

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 39
Number of pages: 793-805
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İmam Cafer-i Sadık, Caferiye, İsna Aşere ve İmamiye diye isimlendirilen mezhebin kurucusu ve en önemli simalarından biridir. Bu itibarla, onun Kur’an-ı Kerim’in tefsiriyle ilgili çeşitli konulardaki görüşleri, yorumları ve tespitleri hem genel anlamda İslami sahih gelenek için ve hem de özel anlamda İmamiye geleneği için son derece önemlidir. İmam’ın kullandığı tefsir yöntemini; Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın Sünnetle tefsiri, Kur'an'ın mecazi ifade ve aklî kurallarla tefsiri şeklinde özetlemek mümkündür.

“İmam Cafer-i Sadık’a İsnad Edilen Tefsir Rivayetleri” adlı doktora tezimizin Giriş bölümüne dayanılarak hazırlanan bu makalede araştırmanın konusu ve önemine temas edildikten sonra İmam Sadık’ın hayatı ve mücadelesi çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bir makale sınırları içinde İmam’ın tefsirinden çeşitli örnekler vererek, tefsirin tümünde takip ettiği metot ve prensipler ve Kur’an tasavvuru hakkında doğru bir fikir vermeye çalışılmıştır. Çalışma ile İmam’a ait sahih rivayetlerle ona isnad ve izafe edilen mevzu ve şaz görüşlerin birbirinden tefrikinin yapılmasına gayret edilerek ilim dünyasına mütevazı bir katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Imam Cafer-i Sadik is the founder and one of the most important figures of the sect called Caferiye, İsna Ashere and Imamiye. In this respect, his views, comments and determinations on various issues related to the interpretation of the Qur'an are extremely important both for the Islamic authentic tradition in general and for the Imamiyya tradition in particular. The method of tafsir used by the Imam; It is possible to summarize the interpretation of the Qur'an with the Qur'an, the interpretation of the Qur'an with the Sunnah, the interpretation of the Qur'an with metaphorical expressions and mental rules.

In this article, which was prepared on the basis of the Introduction section of our doctoral thesis named 'The Tafsir Narratives Attributed to Imam Cafer-i Sadik', after the subject and importance of the research were touched on, Imam Sadik's life and struggle were discussed in various aspects. By giving various examples from Imam's tafsir within the borders of an article, it has been tried to give a correct idea about the methods and principles he followed in all of tafsir and his conception of the Qur'an. With this study, it is aimed to make a modest contribution to the world of science by trying to distinguish between the authentic narrations of the Imam and the subject and related views attributed to him.

Keywords