Sanal Kaytarma Kavramına Teorik Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Number of pages: 562-567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli değişen ve gelişen teknolojik araçlar yaşamda zorunlu ihtiyaç olarak yer almaktadır. Zaman ve ulaşıma dayalı sağladığı kolaylıklar teknolojik araç gereçleri cazibeli kılmakta ve bireysel yaşamların bir parçası haline getirebilmektedir. İnternete erişimin yaygınlaşması ile birlikte çalışanların da giderek daha fazla kişisel amaçlı internet kullandıklarını göstermektedir. Sanal kaytarma adı verilen bu durum, çalışanların iş saatlerinde bilişim teknolojilerini iş dışı faaliyetler için kullanması olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, sanal kaytarma davranışının niteliğini, literatürde konu ile ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını, örgütsel ve bireysel sonuçlarını ortaya koyarak alan yazının ilerleyebileceği yönü belirlemektir. İlgili literatürde sanal kaytarma davranışlarının olumlu yönlerinin de olduğuna dair çalışmalar bulunmasına rağmen, bu tür davranışlar genellikle olumsuz görülmektedir ve kurumlar bu tür davranışları engellemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Keywords

Abstract

Constantly changing and developing technological tools are a necessity in life. The conveniences it provides based on time and transportation make technological tools attractive and make them a part of individual lives. It shows that with the widespread use of internet access, employees are using the internet more and more for personal purposes. This situation, called cyberloafing, is defined as the use of information technologies for non-work activities by employees during work hours. From this point of view, the aim of this study is to determine the nature of cyberloafing behavior, what kind of studies have been done on the subject in the literature, and to determine the direction in which the literature can move by revealing its organizational and individual results. Although there are studies in the related literature showing that cyberloafing behaviors have positive aspects, such behaviors are generally seen as negative and institutions are working to prevent such behaviors.

Keywords