Depersonalizasyon ve Derealizasyon yaşayan genç yetişkin olguda EMDR Terapisi'nin etkinliğinin incelenmesi: Olgu sunumu

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Number of pages: 595-601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İzlediği filmden sonra gerçeklikten kopuş hali yaşadığını bildiren danışana EMDR terapisi uygulanmıştır. Danışanın yaşadığı gerçeklikten kopuş hali depersonalizasyon ve derealizasyon olarak adlandırılmaktadır. Depersonalizasyon, bireyin kendisine yabancılaşması olarak tanımlanmaktadır. Derealizasyon ise rüyadaymış gibi bir deneyimi içeren ruhsal dağılma durumudur. EMDR; bilişsel ve psikodinamik terapide kullanılan unsurları bir araya getiren bir terapi yöntemidir. EMDR terapisi depersonalizasyon ve derealizasyon için kullanılabilen bir terapi modelidir. Bu araştırmada EMDR terapisinin derealizasyon ve depersonalizasyon üzerindeki etkinliği gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma 12 seanslık EMDR terapi seanslarını içermektedir. Vaka EMDR’nin standart protokolüne göre ele alınmıştır. Danışan depersonalizasyon ve derealizasyon yaşamaya başladığından 3 ay sonra terapi başlangıcı olmuştur. Danışanın geçmişine bakıldığında aile kaynaklı olumsuz yaşam deneyimleri mevcuttur. Semptomların örseleyici bir deneyim ile başlaması, danışanın EMDR terapisine uygun olabileceğini düşündürmüştür. EMDR terapisine hazırlık seansı yapılmıştır. Danışanın içinde bulunduğu durumu anlatan psiko-eğitim verilmiştir. Standart protokol gereğince, olayı en son yaşadığı anıdaki kendi ile ilgili olumsuz inancı belirlenip geriye akış tekniği uygulanmıştır. Terapi hedefi ve danışanın iç-dış kaynakları belirlenmiştir.  EMDR standart protokolü gereğince danışanın önce, çekirdek anı olarak adlandırılan ilk anısı EMDR yöntemi ile çalışılmıştır. İlk anı EMDR yöntemi ile çalışılıp öznel rahatsızlık derecesi ortadan kalktıktan sonra danışanın yaşadığı en kötü anı EMDR yöntemi ile çalışılmıştır. EMDR terapisi öncesi ve sonrası karşılaştırılmıştır. Semptomlar tamamıyla ortadan kalkmamış fakat belirgin azalmalar olmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract

EMDR therapy was applied to the client who reported that he was experiencing a state of detachment from reality after the movie he was watching. The state of detachment from the reality described as depersonalization and derealization. Depersonalization is defined as a state of alienation of the individual from himself. On the other hand, Derealization is a state of mental disintegration that includes an experience such as in a dream. EMDR is a therapy method that combines elements used in cognitive and psychodynamic therapy. EMDR therapy is a therapy model that can be used for depersonalization and derealization. In this study, it was aimed to observe the effectiveness of EMDR therapy on derealization and depersonalization. The study prepared for this purpose includes 12 sessions of EMDR therapy sessions. The case was handled according to the standard protocol of the EMDR. The beginning of therapy was 3 months after the client began to experience depersonalization and derealization. There are negative family life experiences was found while examinining at the client's past. To began symptoms with an traumatic experience addressed that the client might be eligible for EMDR therapy. A preparatory session for EMDR therapy was conducted in the first place. Psychoeducation is provided to client for describing his situation. In accordance with the standard protocol, the negative belief about oneself based on the last experienced  was determined and the backflow technique was applied. The therapy purpose and the client's internal - external resources have been determined. According to the EMDR standard protocol, the client's first memory called the core memory was studied using the EMDR method. The first moment was studied with the EMDR method, and after the subjective degree of discomfort was eliminated, the worst moment experienced by the client was studied with the EMDR method. Before and after EMDR therapy were compared, the symptoms have not completely disappeared, but there have been significant reductions.

Keywords