Abdurrahman Münif’in Şarku’l-Mütevassıt İsimli Romanın Teknik İncelemesi

Author:

Number of pages: 544-554
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Roman sanatı belgelere dayanmadığı için kişinin veya toplumun yaşadığı olayların anlatılabildiği bir edebi türdür. Toplumların yaşadığı travmalar, acı ve işgaller bu tür vasıtasıyla hikâye edilebilmektedir. XVII. Yüzyılda kullanılan roman türü gelişim göstererek günümüze değin kullanılagelmiştir. Ancak birinci dünya savaşı sonrasında Arap ülkelerinin yabancılar tarafından işgal edilmesi bu çalışmaları kimi zaman sekteye uğratmış kimi zamanda diğer Arap ülkelerine ulaşmasına mâni olmuştur. Şarku’l-Mütevassıt romanını incelediğimiz Abdurrahman Münif XX. Yüzyıl Modern Arap Edebiyatının önemli temsilcilerinden birisidir. Demokrasi kavramının olmadığı toplumlarda otoriteye zıt fikirlerin nasıl cezalandırıldığını roman olarak kurgulamıştır. Bununla birlikte roman fikirleri sebebiyle mahkûm olanları, hapishaneleri ve otoriter rejimlerin bunlar üzerindeki etkilerini de konu edinmektedir. Kendisi edebiyatçı kimliğinin yanı sıra petrol mühendisi, akademisyen ve ekonomisttir. Birçok dergide yazılar kaleme almış ve OPEC bünyesinde danışman olarak da görev yapmıştır. Münif Suudi Arabistan vatandaşlığından çıkartıldıktan sonra kendisini yazmaya adamıştır. Doğuyu ve batıyı tanıyan yazar içinde yaşadığı toplumun güncel sorunlarını Avrupa ile mukayese ederek çözümler aramaktadır.

Keywords

Abstract

Since the art of the novel is not based on documents, it is a literary genre in which the events of the person or society can be told. Traumas, pain, and occupations experienced by societies can be told through this genre. XVII. the type of novel used in the 20th century has developed and has been used until today. However, the occupation of Arab countries by foreigners after the First World War sometimes interrupted these efforts and sometimes prevented them from reaching other Arab countries. Abdurrahman Munif XX. He is one of the important representatives of 19th Century Modern Arabic Literature. He fictionalized how the ideas contrary to authority are punished in societies where the concept of democracy does not exist. However, the novel also deals with the convicts, prisons, and the effects of authoritarian regimes on them because of their ideas. He is a petroleum engineer and economist as well as a literary man. He has written articles for many journals and worked as a consultant for OPEC. After Munif was stripped of his Saudi Arabian citizenship, he devoted himself to writing. The author, who knows the east and the west, seeks solutions by comparing the current problems of the society he lives in with Europe.

Keywords