Walter Benjamin’de Mesih Anlayışının 21. Yüzyılda Yansıması: İnternet

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Number of pages: 588-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Walter Benjamin, Avrupa’da önemli değişimlerin yaşandığı bir döneme bizzat yaşayarak şahitlik ederken, sanayileşme ve kentlileşme gibi olumlu olarak görülen gelişmelerin gölgesinde kalan olumsuzlukları da birebir hissetti. Sermaye birikimini tamamlayan Alman Yahudi ailelerinin çocuklarını “entelektüel bir Alman” gibi yetiştirebilmek için gösterdikleri çabanın aslında ne kadar ‘Alman olamadıklarını’ anlamaları ile sonuçlandığını da yaşayarak gördü. Kendisi de dâhil olmak üzere, modernitenin yarattığı sıkıntılarla boğuşan birçok insanın duyduğu Mesih ihtiyacına şahitlik etti ancak, kendi Mesih anlayışını ve dolayısıyla dönemin Deccalini de yeniden inşa etmekten geri durmadı. Benjamin bu inşa çalışması sırasında ihtiyaç duyacağı kavramsal bütünlüğü Yahudi mistisizmi ile Marksizmi harmanlayarak oluşturdu. Benjamin için modern dünyanın Mesihi, tıpkı Deccal kavramında olduğu gibi değişken olmalıydı. Onun Mesihi bir kere ortaya çıkarak sonsuza kadar aydınlatmak yerine, modern dünyanın yarattığı değişken gereksinimler ve sürprizler karşısında ihtiyaç duyulabilecek her an erişilebilen bir parlama şeklinde oluşacaktır. Bu çalışmada, onun fikir dünyasında oluşan, Mesih kavramının, bugünün internet tabanlı teknolojileri çerçevesinde nasıl anlamlı hale geldiği vurgulanacak ve günümüz insanının, hali hazırda kendisinde bulunan insani kavramları bile Google üzerinden nasıl sorgulama ihtiyacı hissettiği ifade edilecektir.

Keywords

Abstract

While Walter Benjamin was personally witnessing a period of time where important changes were being realized in Europe;he could also observe the negative aspects that were being overshadowed by the positive developments such as industrialization and urbanization. He also saw by experience that the efforts of German-Jewish families, who completed their capital accumulation, to raise their children like "intellectual Germans" resulted in them realizing how non-German they are in fact. He observed a need for the Messiah within many people, including himself, who were struggling with the troubles of modernity; however, he also did not hesitate to build his own concept of the Messiah and the Antichrist of that particular period. Benjamin created the conceptual integrity that he needed during this construction period by mixing Jewish mysticism and Marxism together. For Benjamin, the Messiah of the modern world had to be variable, just like the concept of the Antichrist, itself. His Messiah concept, instead of appearing once in a lifetime and illuminating the darkness forever, would emerge as flares that can be accessed at times of darkness and challenges. In this study, it will be emphasized how Benjamin's own Messianic mentality became meaningful within today's internet based technologies. It will also be emphasized how modern people feel the urge to question, even the most humanly concepts that are already built within themselves on Google.

Keywords