Osmanlı Basınının Mühendislik Mirası

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-01 23:44:35.0
Language : Türkçe
Konu : Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Number of pages: 568-581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknoloji dergileri, farklı ülke ve dönemlerde benzer görevi üstlenmiş materyallerdir. İlaveten, belirli bir yer ve zamandaki bilimin gelişme süreç ve düzeyini bu dergileri izleyerek tespit etmek de mümkündür. Bu sayede sadece bilimin düzeyi hakkında bilgi sahibi olunmakla kalınmayacak, aynı zamanda o günkü bilim ile toplumun genel sorunları arasındaki bağlar ve geçiş yolları da ortaya çıkarılabilecektir.

Osmanlılarda modern anlamda mühendislik eğitimi 18.yüzyılda başladı. Ancak Osmanlı basınında uzmanlık gerektiren müstakil mühendislik dergileri II.Meşrutiyet’in ilanının ardından görülmüştür. İsminde mühendislik ibaresiyle yahut mühendis yayımcı tarafından Cumhuriyet’in ilanına dek üç mühendislik dergisi yayımlanmıştır: Genç Mühendis, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası ve Mühendis Mektebi Mecmuası.

Çalışmamızda öncelikle bu üç derginin tüm sayıları temin edilerek incelenmiş ve Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevrilmek suretiyle içeriklerine dair tablolar oluşturulmuştur.

Nihayetinde, bilimsel düşüncenin halka en erken ve en yakın biçimde sunulduğu bu dergilerin incelenmesiyle Cumhuriyet bilimine temel teşkil edecek Osmanlı bilimini mühendislik ekseninde değerlendirme imkânı doğacaktır.

Keywords

Abstract

Science and technology magazines played a crucial role in popularizing and publicizing the science in different countries. In addition with analyzing look, it is possible to confirm the level of scientific progress at any time in a given country. Any analyses on these magazines not only has the chance to evaluate the progress in science but also the opportunity to introduce connections between general problems of science and society.

Engineering education in Ottoman modern sense started in the 18th century. However, in the Ottoman press, engineering magazines were seen after the declaration of the constitution. Until the declaration of the Republic, there are three magazines named by the engineer or published by an engineer: Genç Mühendis, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası ve Mühendis Mektebi Mecmuası.

For our research all volumes of these periodicals will be obtained and examined, contents in Ottoman Turkish will be transcribed and presented with tables.

In the end, by examining these journals, which are presented to the public in the earliest and closest way, scientists will be able to evaluate Ottoman science on the axis of engineering which will constitute the basis of the Republican science.

Keywords


 • Duman, H., Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928). Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, İstanbul, (2000).

 • Kütükoğlu, M. S., Tarih Araştırmalarında Usul. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. İstanbul, (1998).

 • Türkiye Kaynakçası-Kaynakça.İnfo (2013), http://www.kaynakca.info/ eser/123909/fen-alemi. Erişim Tarihi: 14.06.2013.

                                                                                                    
 • Article Statistics