Türkiye’nin Küçükbaş Hayvan Varlığı ile Süt Üretimindeki Gelişmelerin Son Dönemlerindeki Trend Analizi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Number of pages: 377-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Süt ve süt ürünleri her yaştaki bireylerin dengeli beslenebilmesi için tüketmesi gereken önemli bir gıda maddesidir. Küresel nüfus ve refah artışlarına bağlı olarak süt ve süt ürünlerine olan talep çeşitlenerek sürekli artışlar göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığı ve süt üretiminin son dönemlerinde yaşanan değişimlerin değerlendirilmesinin yapılarak, 2025 yılına kadar olması muhtemel eğilimlerin belirlenmesidir. Araştırma da ikincil veriler kullanılarak Excel de trend analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre küçükbaş hayvan sayılarında artışın gelecek dönemlerde de devam etmesi beklenmekte olup, regresyon katsıyı %85 olarak belirlenmiştir. Süt üretim miktarı yıllara bağlı olarak sürekli artış göstermiş, bu artışın devam etmesi beklenmekte olup, regresyon katsayısı %93 olarak belirlenmiştir. Sağılan hayvan başına yıllık süt veriminde düzenli bir artış olup, bunun gelecekte de sürmesi beklenmekte ve regresyon katsayısı %82 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de küçükbaş hayvan sütünde verim dünya ortalamasının altındadır. Küresel olarak küçükbaş hayvan sütünün önemi ve kullanım alanı çeşitlenerek artmaktadır. Bu durum kırsal kalkınma, istihdam, gıda güvenliği ve dış ticaret gibi konular açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat olup, ilave ve daha etkili kamusal politikalara ihtiyaç vardır.

Keywords

Abstract

Milk and dairy products are important food items that should be consumed by individuals of all ages to have a balanced diet. Depending on the global population and welfare increases, the demand for milk and dairy products diversifies and increases continuously. The research aims to determine the possible trends until 2025 by evaluating the changes in Turkey's ovine livestock and milk production in the last period. Trend analysis was performed in Excel by using secondary data in the research. According to the results obtained, it is expected that the increase in the number of sheep and goats will continue in the future, and the regression coefficient has been determined as 85%. The amount of milk production has increased continuously over the years, and this increase is expected to continue, and the regression coefficient has been determined as 93%. There is a steady increase in the annual milk yield per milked animal, which is expected to continue in the future and the regression coefficient was determined as 82%. The yield in the ovine milk of Turkey is below the world average. Globally, the importance and usage area of ovine milk is increasing by diversifying. This is an important opportunity to be evaluated such as in terms of rural development, employment, food safety, foreign trade, therefore additional and more effective public policies are needed.

Keywords