AYDINLANMA: BATININ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİREN SÜREÇ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Number of pages: 2094-2099
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya görüşü veya zihniyet toplumun, toplumsal grup veya sınıfların tabiat (doğa), toplum ve insan hakkında bir bütün haline getirilmiş insicamlı (tutarlı) bir kuram, genel görüştür. Öyle bir kuram ki bireye topluma, Tanrı-insan, insan-insan ilişkilerini, insan-doğa (tabiat) ilişkileri hakkındaki tüm sorularını cevaplar. Cevaplar teorik düzeyde kalmaz, inançlar, tutumlar, pratikler olarak ifadesini bulur. Aydınlanma, Avrupa’da, 14. yüzyıldan sonra toplumsal, siyasal bilimsel alanda ortaya çıkan değişim ve dönüşümlerin genelleştirilip, sistemleştirilerek yeni aynı zamanda farklı kaynaklardan beslenen bir dünya görüşünün ortaya çıktığı dönemdir. Ortaya çıkan bu yeni dünya görüşünün ortaya çıktığı ortam, oluşumu temel nitelikleri makalenin konusudur.

Keywords

Abstract

Worldview or mentality is a coherent theory, general view of society, social groups, or classes about nature (nature), society and human being. It is such a theory that answers all questions about the individual, society, God-human, human-human, and human-nature (nature) relations. The answers do not remain at the theoretical level, but they find their expression as beliefs, attitudes, and practices. The Enlightenment is the period when the changes and transformations emerged in the social, political, and scientific field in Europe after the 14th century. These changes were generalized and systematized, and this new worldview was also fed from different sources. The environment in which this new worldview emerged has the basic characteristics in terms of the formation of this article.

Keywords