EV DEKORASYONUNDA KULLANILAN LİF SANATI ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Number of pages: 1945-1955
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lif, el sanatlarının en önemli hammaddesi olarak yüzyıllardan beri kullanılmaya devam etmektedir. Lif ile yapılan ürünler zamanla kullanım amacından çıkarak; estetik, yaratıcılık ve duyguların dışa vurumuna sınırsız elçilik yapan bir sanat halini almıştır. Geleneksel tekniklerin geliştirilerek kullanıldığı, malzeme, boyut, biçim, doku, renk gibi özellikler, bir tema çerçevesinde şekillendirdiği lif sanatı ürünlerini ortaya çıkarmıştır. Lif sanatı; yaratıcılık ve tasarım anlamında el sanatı ürünlerini ve bu alanda kullanılan malzemelerin birbirleri ile kaynaşarak daha farklı ve çeşitlilikte ürün ortaya çıkarılmasına fırsat vermesi adına oldukça önemlidir. Bu ürünler ve çalışmalar sergi, bienal gibi etkinliklerde yer almasının yanında iç mekanlarda kullanılmaktadır. Bu iç mekânlardan biri de dekorasyonlarında kullanıldığı evlerdir. Ev dekorasyonlarında birçok renk, biçim, doku, malzeme gibi özelliklerin farklı tekniklerin tek ya da bir arada kullanıldığı deneysel çalışmalar olan lif sanatı ürünleri yer almaktadır. Çalışmanın konusunu lif sanatının tanımı, gelişimi, ev dekorasyonunda kullanımına ait makrome, keçe, örgü ve dokuma teknikleri ile yapılmış örnekler oluşturmaktadır. Bu çalışma ev dekorasyonunda kullanılan lif sanatı örneklerini tanıtmak amacıyla yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Fiber has been used for centuries as the most important raw material of handicrafts. Products made with fiber go out of use over time; It has become an art that serves as an unlimited ambassador to the expression of aesthetics, creativity and emotions. Features such as material, size, shape, texture and color, in which traditional techniques were developed and used, revealed fiber art products that he shaped within the framework of a theme. fiber art; In terms of creativity and design, handicraft products and materials used in this field are very important in terms of providing an opportunity to create more different and diverse products by fusing with each other. These products and works are used indoors as well as taking place in events such as exhibitions and biennials. One of these interiors is the houses where it is used for decoration. There are fiber art products, which are experimental works in which many colors, shapes, textures, materials, and different techniques are used alone or in combination in home decorations. The subject of the study is the definition of fiber art, its development, and examples made with macrame, felt, knitting and weaving techniques for its use in home decoration. This study was carried out to introduce examples of fiber art used in home decoration.

Keywords