TÜRK SİYASAL HAYATINDA SAĞ PARTİLERDE BÖLÜNME: 1960-1980

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 31
Number of pages: 1706-1719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk siyasal hayatında ideolojilerin belirgin biçimde siyasal partiler üzerinde etkili olduğu zaman dilimi 1960-1980 arası dönemdir. Siyasal parti oluşumları Osmanlı Devleti’nin son döneminde görülmüştür ve bölünmeler bu dönemde başlamıştır. Bu bölünmenin sağ-sol yelpazesinde kendisini göstermesi ise 1960-1980 yılları arasında olmuştur. Çalışmanın konusu aynı dönemde sağ partilerde meydana gelen bölünmelerdir. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi-Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden dönemdeki sağ parti bölünmeleri incelenmiştir. Çalışmada kullanılan nitel yöntem için kitap, makale, bildiri ve dergilerden yararlanılmış ve analiz yöntemi uygulanmıştır. 12 Eylül askeri müdahalesine giden süreçte, sağ partilerin uzlaşmadan uzak tutumu bu partileri destekleyen tabanların ayrışmasına neden olmuştur. Sağ partilerde meydana gelen bölünmeler müdahalenin nedenlerinden olmuştur. Böylece 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle başlayan bir dönem 12 Eylül 1980’de yapılan ikinci bir müdahale ile son bulmuştur.

Keywords

Abstract

The period between 1960-1980 is the period in which ideologies have a significant influence on political parties in Turkish political life. Political party formations were observed during the Ottoman period and the divisions started in this period. This division shows itself in the right-left spectrum in 1960-1980. The subject of the study is the splits that occurred in right-wing parties in the same period. The divisions of the right-wing parties in the period were analyzed through the Justice Party, the National Salvation Party and the Republican Peasant Nation Party-Nationalist Movement Party. For the qualitative method used in the study, books, articles, papers and journals and analysis method was applied to study. Division of the right parties was one of the reasons for the military intervention. Thus, a period that started with the military intervention of 27 May 1960 ended with a second intervention on 12 September 1980.

Keywords