PİKSEL SANATININ GRAFİK TASARIM ESERLERİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 27
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 1135-1139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Piksel sanatı sayısal sanatlardandır. Yan yana gelen piksellerden oluşan piksel sanatı ışık ve renklerden oluşmaktadır. Çözünürlüğü düşük olan ilk oyun örnekleri piksel sanatına örnek olarak verilebilmektedir. Zamanla kendini teknolojinin değişimi ile birlikte geliştirmiş olan piksel sanatı kendini geleneksel sanatta alanlarından kanaviçe, mozaik, boncuk işlemelerin yanı sıra dijital sanat alanında da pek çok örnekte göstermeye devam etmektedir. Çalışmada piksel sanatının nasıl ortaya çıktığı, kullanım alanları ve piksel sanatı örneklerine yer verilmiştir. Piksel sanatının tasarımlarda yer alması ile birlikte tasarım alanındaki öneminden bahsedilmiştir. Piksel sanatının bilgisayar oyunları ile kalmayıp afişlerde, logolarda, animasyon filmleri gibi tasarım öğeleri arasında konumunu almaktadır. Nostaljik bir görüntüye sahip olan dijital sanatın dünyada yer alan örneklerine bakıldığında hala önemini koruduğu ve dikkatleri üzerine çektiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Pixel art is one of the digital arts. Pixel art, which consists of adjacent pixels, consists of light and colors. The first game examples with low resolution can be given as an example of pixel art. Pixel art, which has developed itself with the change of technology over time, continues to show itself in many examples in the field of digital art, as well as cross-stitch, mosaic, beadwork in traditional art. In the study, how pixel art emerged, usage areas and examples of pixel art are given. With the inclusion of pixel art in designs, its importance in the field of design has been mentioned. Pixel art takes its place among design elements such as posters, logos, animation films, not only with computer games. In the study, poster designs prepared with pixel art are examined and the importance of pixel art for graphic design is mentioned. Considering the examples in the world of digital art, which has a nostalgic image, it is thought that it still maintains its importance and attracts attention.

Keywords


 • Hausfeld, R. (2016). Pixel Art: The Emerging Medium of The Pixel. https://Whatpixel.Com/Pixel-Art-

 • Hausfeld, R. (2016). Pixel Art: The Emerging Medium of The Pixel. https://Whatpixel.Com/Pixel-Art- Industry/. Retrieved February 23, 2021, from https://whatpixel.com/pixel-art-industry/

 • Inglis, T. C., Vogel, D., & Kaplan, C. S. (2013). Rasterizing and Antialiasing Vector Line Art in the Pixel Art Style. In proceedings of the symposium on non-photorealistic animation and rendering (pp. 25-32).

 • Lyon, R. F. (2006). A Brief History of “Pixel”. In Digital Photography II (Vol. 6069, p. 606901). IS&T/SPIE Symposium on Electronic Imaging.

 • Parmak, P. (2018). “Piksel Sanat Kavramı ve Yeşilçam Filmlerine Uyarlanması”, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Ana Sanat Dalı.

 • Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital Sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 213-238.

 • Sönmez, S. (2008). Pixel Art | Noktalardan Resim Çizenler. Güneşin Tam İçinde. https://www.gunesintamicinde.com/pixel-art-noktalardan-resim-cizenler/

 • Tuğal, S. A. (2018). Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi Sanat Kuramları, İnkılap Kitabevi Baskı Tesisleri.

 • Wikipedia. (n.d.). Pixel Art. Vikipedi. Retrieved April 25, 2021, from https://tr.wikipedia.org/wiki/Pixel_artYılmaz, Ş. N. (2018). “Piksel Grafiklerin Oyun Tasarımında Kullanımı: Vaka İncelemesi Olarak Papers,Please”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı.

 • Yue, Y., Iwasaki, K., Chen, B., Dobashi, Y., & Nishita, T. (2012). Pixel Art with Refracted Light by Rearrangeable Sticks. Computer Graphics Forum, 31(2), 575-582.

 • Zagrobelna, M. (2014) Is Digital Art "Real" Art? Facts and Myths About Digital Creating. www.designtutplus.com.

                                                                                                    
 • Article Statistics