DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK SÖYLEMİNDE PARTİLER VE KİMLİK KRİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 27
Language : null
Konu :
Number of pages: 1140-1149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, demokratik siyasal rejimlerin tartışma götürmez unsurlarından biri olan siyasal partilerin “özgürlük” ve “demokrasi” ilke ve değerleri ile çeşitli toplumsal kimliklerin çatışma alanlarını ve tezatlıklarını tartışmaktadır. Özünde demokrasinin gelişimi ile özgürlük idealinin varlığı birbirlerine koşut olarak yükselmekte veya düşüş göstermektedir. Demokrasinin günümüzde en belirgin siyasal kurumu olarak siyasal partiler, bu çalışmanın temel kurumsal aktörüdür. Bununla birlikte siyasal partiler kurumsallaşma dinamiklerini lider odaklı ya da ideolojik odaklı olmak üzere temelde iki alan üzerinden şekillendirirler. Bu çalışmada Hollanda Özgürlük Partisi’nin (Partij Voor de Vrijheid-PVV) ve lideri Geert Wilders’ın siyasal söylemleri ve yaklaşımları, demokrasi ve özgürlük bağlamında birincil önemde değerlendirilmektedir. Böylece bu çalışma aynı zamanda siyasal partilerin demokratik niteliklerine aykırılıkları PVV örneğinde eleştirmektedir. Bu noktada ilgili siyasal partinin ve liderinin, Hollanda’daki birtakım toplumsal grupları, etnik ya da dinsel aidiyetleri bağlamında ele alırken temelde meşru kimlikleri, radikal kimlikler haline dönüştürme siyaseti izledikleri saptanmıştır. Bu süreç, hem kimlik çatışması hem de kimlik radikalleşmesi olmak üzere iki çerçevede yükseliş göstermiştir. Bu saptamalar, Wilders’ın sosyal medya hesaplarından biri üzerinden daha somut söylem analizi ile destekleyici bir şekilde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the elements of the debaters of these democratic regimes is the political party, the conflict areas and controversies of real personalities with the principles and values of freedom and “democracy”. In essence, with the departure of democracy, the ideal of self-sacrifice is rising or getting excited as the north march. The political center, as the electoral brightest education of democracy, it is the main institutional actor in general. In elections, they shape the choices of two areas, one in the target in the election plans. In this study, the political discourses and approaches of the Party for Freedom (Partij Voor de Vrijheid-PVV) and its leader Geert Wilders are evaluated of primary importance in the context of democracy and freedom. Thus, this study also criticizes the contradictions with the democratic qualities of political parties in the example of PVV. At this point, it has been determined that the relevant political party and its leader, while considering some social groups in the Netherlands in the context of their ethnic or religious affiliation, basically follow the policy of transforming legitimate identities into radical identities. This process has risen in two frameworks, both identity conflict and identity radicalization. These determinations were discussed in a supportive way with a more concrete discourse analysis through one of Wilders’ social media accounts.

Keywords


 • Akkerman, T. (2018). The Impact of Populist Radical-Right Parties on Immigration Policy Agendas: A Look

 • Akkerman, T. (2018). The Impact of Populist Radical-Right Parties on Immigration Policy Agendas: A Look at the Netherlands. Washington, DC.: Migration Policy Institute.

 • Aktaş, M. (2015). Demokrasi Kavramına Eleştirel Bir Bakış. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 87-105.

 • Alba, R. and Foner, N. (2017). Strangers No More: Immigration and the Challenges of Integration in North America and Western Europe. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

 • Aljazeera (2019, 1 August). Dutch Ban on Burqas and Niqabs Takes Effect. Retrieved from https://www.aljazeera.com/news/2019/8/1/dutch-ban-on-burqas-and-niqabs-takes-effect on 26.01.2021.

 • BBC (2011, 23 June). Netherlands Islam Freedom: Profile of Geert Wilders. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-11443211 on 20.01.2021.

 • BBC (2014, 2 May). Dutch free killer of anti-Islam politician Pim Fortuyn. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-27261291 on 28.01.2021.

 • BBC (2017, 18 February). Dutch Populist Geert Wilders Talks of Moroccan ‘scum’. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-39016179 on 22.01.2021

 • BBC (2019, 1 Ağustos). Hollanda’da Burka ve Peçe Yasağı Yürürlüğe Girdi. 26.01.2021 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49190865 adresinden erişilmiştir.

 • Betz, H. G. (2008). Against the ‘Green Totalitarianism’: Anti-Islamic Nativism in Contemporary RadicalRight-Wing Populism in Western Europe. G. S. Liang (Ed.). Europe for the Europeans (33-54). 1st Edition, Aldershot: Ashgate.

 • Britannica (2021). Geert Wilders: Dutch Politician. Retrieved from https://www.britannica.com/biography/Geert-Wilders on 20.01.2021.

 • Bunnik, A. (2012, 12 September). The Rise and Fall of Geert Wilders?. Aljazeera, Retrieved from https://www.aljazeera.com/opinions/2012/9/12/the-rise-and-fall-of-geert-wilders/ on 26.01.2021.

 • Çöpoğlu, M. O. (2017). Avrupa’da Yükselen Popülist Aşırı Sağ Partiler: Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) Grubu Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (7), 1-17.

 • Diab, K. (2019, 11 February). A Far-Right Politician Converted to Islam. It’s not as Surprising as it Sounds.The Washington Post, Retrieved from https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/02/11/far-right- politician-converted-islam-its-not-surprising-it-sounds/ on 23.01.2021.

 • Durgun, S. (2020). Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri. Y. Taşkın (Ed.), Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler (335-354). 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • DW (2008, 29 March). Hollanda’yı Karıştıran “Fitne”. 24 Ocak 2021 tarihinde https://www.dw.com/tr/hollanday%C4%B1-kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1ran-fitne/a-3223064

 • DW (2010, 6 March). Londra’da Fitne Gerilimi. 24 Ocak 2021 tarihinde https://www.dw.com/tr/londrada- fitne-gerilimi/a-5327101 adresinden alınmıştır.

 • EU (2021). Members. Retrieved from https://www.idgroup.eu/members on 27.01.2021.

 • Grabbe, H. and Groot, N. (2014). Populism in the European Parliament: What Implications for the Open Society?. The International Spectator, 49 (4), 33–46.

 • Hungarian Free Press (HFP) (2017, 12 March). Geert Wilders loves Hungary and had coffee with ViktorOrbán. Retrieved from https://hungarianfreepress.com/2017/03/12/geert-wilders-loves-hungary-and-had- coffee-with-viktor-orban/ on 20.01.2021.

 • Holsteyn, J.J.M. (2011). The Dutch Parliamentary Election of 2010. West European Politics, 34 (2), 412- 419.

 • Holsteyn, J.J.M. (2018). The Dutch Parliamentary Elections of March 2017. West European Politics, 41 (6), 1364-1377.

 • Hooghe, L. and Marks, G. (2007). Sources of Euroscepticism. Acta Politika, 42 (2-3), 119-127.

 • Kallis, A. (2018). The Radical Right and Islamophobia. J. Rydgren (Ed.), The Oxford Handbook of the Radical Right (42-60), Oxford University Press.

 • Kaltwasser, C. R. (2013). The Responses of Populism to Dahl’s Democratic Dilemmas. Political Studies, 62 (3), 470-487.

 • Kireev, A. (2021). Netherlands: Legislative Election 2021. Retrieved from https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/n/netherlands/6951.html on 23.01.2021.

 • Kuçuradi, İ. (1997). Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, 21-27.

 • Larsson, G. (2013). Geert Wilders and the Anti-Muslim Movie Fitna. T. Hoffman and G. Larsson (Eds.), Muslims and the New Information and Communication Technologies (147-162), Dordrecht: Springer.

 • Öner, S. (2014). Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13 (1), 163-184.

 • Pluijm, U. and Tol, J. (2011, 2 October). Wilders’ ‘mentor’ Thinks He is Exaggerating. Radio NetherlandsWorldwide, Retireved fromhttps://web.archive.org/web/20111229065414/http://www.rnw.nl/english/article/wilders-mentor-thinks-he- exaggerating on 21.01.2021.

 • Reuters (2009, 16 October). Dutch MP Sparks Muslim Protests at Westminster. Retrieved from https://www.reuters.com/article/uk-britain-wilders-idUKTRE59F2V320091016 on 25.01.2021.

 • Sandrin, P. (2021). The Rise of Right-Wing Populism in Europe: A Psychoanalytical Contribution. B.D.S.Guilherme, C. Ghymers, S. Griffith-Jones and A. R. Hoffmann (Eds.), Financial Crisis Management and Democracy (227-239), Cham: Springer.

 • Spoerri, M. (2013). Netherlands: Geert Wilders, the Dutch “Cricket”. Retrieved fromhttps://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_spoerri_22.03.2013.pdf on 21.01.2021.

 • Tyler, J. (2009, 16 September). Wilders Wants Headscarf Tax. Retrieved fromhttps://web.archive.org/web/20110607152803/http://www.rnw.nl/english/article/wilders-wants-headscarf-tax on 29.01.2021.

 • Vossen, K. (2010). Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders Compared. Perspectives on European Politics and Society, 11 (1), 22-38.

 • Vossen, K. (2016). The Power of Populism: Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands. Routledge.

 • Wertheim, D. J. (2017). Geert Wilders and the Nationalist-Populist Turn Toward the Jews in Europe. The Jew as Legitimation, 275-289.

 • Wheeler, B. (2010, 17 August). Profile: UKIP Leader Lord Pearson. BBC News, Retrieved from https://www.bbc.com/news/uk-10996751 on 24.01.2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics