TECHNOLOGIES FOR CREATING REALISTIC IMAGES IN PAINTING: A HISTORICAL RETROSPECTIVE

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 27
Number of pages: 1121-1126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazar, sanatta gerçekçi görüntüler oluşturmak için çeşitli teknolojileri analiz eder. Metodolojik çalışma temeli birkaç yöntemin birleşimidir: teorik ve kavramsal yöntem – kavramsal ve terminolojik araştırma sisteminin analizinde; karşılaştırmalı-tipolojik – gerçekçi görüntüler oluşturmak için teknolojileri karşılaştırmak. Tarihsel olarak gerçekçi bir görüntü sağlayan ilk cihazların bir iğne deliği kamerası ve bir lucida kamerası olduğu tespit edilmiştir. Yazar, yenilikçi teknolojilerin tanıtılmasının sanatın özelliklerinde bir değişikliğe ve yeni sanatsal akımın ortaya çıkmasına yol açtığını kanıtlamıştır. Böylece, fotoğraf ve sinemanın ortaya çıkışı, pop art, video sanatı ve video heykel, video performansı, dijital teknolojiler – CG sanatı, WEB tasarımı ve VJ'nin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Keywords

Abstract

The author analyzes various technologies for creating realistic images in art. The methodological study base is a combination of several methods: theoretical and conceptual method – in the analysis of the conceptual and terminological research system; comparative-typological – to compare technologies for creating realistic images. It is established that historically the first devices that provided a realistic image were a pinhole camera and a lucida camera. The author has proved that the introduction of innovative technologies has led to a change in the art specifics and the new artistic trend emergence. So, the appearance of photography and cinema contributed to the emergence of pop art, video art and video sculpture, video performance, digital technologies – CG art, WEB-design and VJ.

Keywords