THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SUDAN

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 26
Language : null
Konu :
Number of pages: 1081-1089
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sudan'daki sivil toplum kuruluşları zamanla örgütsüz gönüllü çalışmalara başladı; bu örgütler kendilerini yöneten bir yasaya sahip olacak şekilde örgütlendiler. Üçüncü dünyadaki herhangi bir ülke gibi, Sudan da insanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yansıyan doğal ve politik koşullardan geçti. Eğitim, sağlık, yerinden edilme ve temel hizmetlerin eksikliğinde sorunlar ortaya çıktı. Hükümet, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik rolünü oynamaya çalıştı. Yine de, Sudan'ın geniş alanı nedeniyle hükümetin çabaları yetersiz kaldı. Böylece sivil toplum örgütleri, devletin kapatamadığı boşluğu kapatmaya çalışırken, toplum ile devlet arasında bir bağ olarak devreye girdi. Sonuç olarak, sivil toplum kuruluşları farklı roller üstlenmekte ve diğer alanlarda hizmet vermektedir. Bu makale, Sudan'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü bilmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu kuruluşların üzerlerine düşeni yaparken karşılaştıkları engelleri belirleyin ve genel olarak sivil toplum kavramına ve Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarına ışık tutun. Makale önemli bir soruyla başlamaktadır: Sudan'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının rolleri ve karşılaştıkları engeller nelerdir. Sudan'da sivil toplumun işlevlerini ele alan çalışmaların çoğu, sivil toplumun barışın inşasındaki rolüne odaklanmıştır. Bu çalışma, Sudan'da kalkınmanın sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü kapsamaktadır. Bu makale, Sudan'daki iki sivil toplum örgütünü, Sudan Sahel Örgütü'nü ve Omran Kapsamlı Kalkınma Örgütü'nü inceleyerek tanımlayıcı ve analitik yaklaşımı kullanmıştır. Bu kuruluşlardaki bazı işçilerle yapılan görüşmelere dayandı ve sorulan soruları yanıtladı. Araştırma, sivil toplum kuruluşlarının yetenekleri ile Sudan'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında rol oynadığına ilişkin şu sonuçlarla sonuçlandırılmıştır. Ancak, bu kuruluşlar, fon kıtlığı gibi birçok engelle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, projeler için dış finansman kırılgandır.

Keywords

Abstract

Civil society organizations in Sudan started unorganized volunteer work with time; these organizations were organized to have a law governing them. Like any other country in the third world, Sudan went through natural and political conditions reflected in people's economic and social needs. Problems emerged in education, health, displacement, and lack of essential services. The government tried to play its role towards sustainable development. Still, government efforts were insufficient due to Sudan's vast area. Thus, civil society organizations entered as a link Between society and the state, as they tried to cover the gap between that which the state was unable to cover. Consequently, civil society organizations play different roles and provide services in other areas. This paper aims to know the role of civil society organizations in achieving sustainable development in Sudan. Also, identify the obstacles these organizations face in carrying out their part and shedding light on the concept of civil society in general and civil society organizations in Sudan. The paper starts with an important question: What are the roles of civil society organizations in achieving sustainable development in Sudan, and the obstacles they face. Most of the studies that dealt with the functions of civil society in Sudan focused on the role of civil society in building peace. This study covers the role of civil society organizations in achieving development in Sudan. This paper used the descriptive and analytical approach by studying two civil society organizations in Sudan, the Sudanese Sahel Organization and the Omran Organization for Comprehensive Development. It relied on interviews with some workers in these organizations and answered the questions posed. The research concluded with the following results that civil society organizations play a role in achieving sustainable development in Sudan with their capabilities. However, these organizations face many obstacles, such as scarcity of funding. Also, external funding for projects is fragile .

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics