THE CULTURAL ASSESSMENT OF THE RELATION OF COMFORT FOOD TO GENDER, AGE, EMOTIONAL EATING AND BMI DURING THE PANDEMIC PERIOD

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 26
Number of pages: 983-991
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından "halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilen Covid-19 pandemisi, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağına yol açtı. Sosyal etkileşimler, yemek yapma becerisi ve yeme alışkanlıkları gibi bazı günlük alışkanlıklarda değişiklikler meydana geldi. Bu çalışmada, Türkiye'de bir grup internet kullanıcısının rahat gıda (comfort food) tüketimine Covid-19 kaynaklı karantina uygulamalarının etkilerini anket yöntemiyle değerlendirmeyi amaçladık. Anket ve Duygusal Yeme Ölçeği katılımcı olan 602 kişi tarafından yanıtlandı. Rahat yiyecek tüketimi ve cinsiyet, yaş farklılıkları, duygusal durum ve VKİ gibi farklı faktörler yerel yeme kültürüne göre antropolojik olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, insanların pandeminin zorlu koşullarıyla baş edebilmek için yöresel mutfağın yüksek kalorili rahat yemeklerini (comfort foods) tükettiklerini ancak tercihlerinin cinsiyet, yaş ve duygusal duruma göre değiştiğini ve bu rahat yemek tüketiminin genel olarak kilo artışına neden olduğunu tespit ettik.

Keywords

Abstract

Declared as a "public health emergency" by the World Health Organization in January 2020, the Covid-19 pandemic led to lockdowns in many parts of the world. Changes occurred in some daily habits like social interactions, the ability to cook, and eating habits. In this study, we aimed to assess the effects of Covid-19 induced confinement policies on comfort food consumption of a group of internet users in Turkey using a questionnaire. This questionnaire and Emotional Eater Questionnaire (EEQ) were answered by 602 participants. Comfort food consumption and different factors like gender, age differences, emotional status, and BMI were assessed anthropologically according to the local eating culture. As a result, we found that people consumed high-calorie comfort foods of local cuisine to cope with the difficult conditions of the pandemics, but the preferences changed according to gender, age, and emotional status, and this comfort food consumption generally caused weight gain.

Keywords