ÖĞRENEN EKONOMİ BAĞLAMINDA KENDİSİ KÜÇÜK AMA TAHRİBATI BÜYÜK OLAN COVID-19’UN TÜRKİYE’DE SEKTÖREL ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 699-712
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Öğrenen ekonominin temel niteliği, öğrenmenin her zaman ve her yerde gerçekleşebilmesi ve farklı şekillerde uygulanabilmesidir. Öğrenen ekonomi olgusu; öğrenme yeteneğini bireylerin, firmaların, organizasyonların, bölge/ulusal ve küresel ekonomilerin bilgiyi depolama, işleme, taşıma ve birleştirme maliyetlerini büyük ölçüde düşüren enformasyon ve iletişim teknolojilerine dayandırmaktadır. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 salgını, hayat tarzlarımızı, ekonomileri, eğitimi, çalışma hayatını, ulaşımı kısacası her alanı derinden etkilemiştir. Mikroskobik bir canlı insanoğlunun kurduğu, güvendiği ve garanti olarak gördüğü bazı kurumların, yapıların ve sistemlerin ne kadar aciz ve hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Ekonomik ve finansal düzenin kırılganlığını, insan ve toplum psikolojisinin ne kadar hızlı değişebildiğini küresel manada öğretmiştir. Tüm dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi geçmişte çeşitli ve çok boyutlu krizler yaşamış olmalarına rağmen, ilk defa içinde ölüm korkusunun belirleyici olduğu ve ekonominin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmayan büyük bir ekonomik krizi yaşamaktadır. Çalışmanın amacı; hammaddeye ulaşım aksaklıkları, lojistik sıkıntılar, seyahat kısıtlamaları, nakit sıkışıklığı gibi nedenlerle dünya ticaretini vuran küresel salgının Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörlere olan etkisini araştırmıştır.

Keywords

Abstract

The basic characteristic of the learning economy is that learning can take place anytime and anywhere and can be applied in different ways. The phenomenon of the learning economy bases the learning ability on information and communication technologies that greatly reduce the costs of storing, processing, carrying, and combining information of individuals, companies, organizations, regional/national, and global economies. The Covid-19 epidemic, which emerged in Wuhan city in China, and spread rapidly all over the world, deeply affected our lifestyles, economies, education, working life, transportation, in short every area. A microscopic creature; it has shown how weak and unprepared some institutions, structures, and systems established by humankind, trusted and regarded as guarantees are. It has taught in a global sense that the fragility of the economic and financial order and how fast the psychology of humans and the psychology of community can change. Although all world economies and the Turkish economy have experienced various and multidimensional crises in the past, for the first time they are experiencing a major economic crisis in which the fear of death is determinant and does not stem from the internal dynamics of the economy. The aim of the study; is to investigate the impact of the global epidemic that hit the world trade due to reasons such as raw material transportation problems, logistics difficulties, travel restrictions, cash congestion, on the locomotive sectors in the Turkish economy.

Keywords