KLASİK TÜRK ŞİİRİ VE URDU KLASİK ŞİİRİNDE SEVGİLİNİN GÜZELLİK UNSURLARI

Author:

Number of pages: 713-722
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Klasik Türk edebiyatında bir çok konuda şiir yazılmaktadır ve bunun yanında beyitlerde yer alan sözcükler farklı özellikler taşımaktadır. Klasik Türk edebiyatında şiirler içerisinde farklı anlamlar veren sözcüklerin yanı sıra çeşitli nazım şekilleri ve nazım türleri de yer almaktadır. Divan şiirlerinde sözcüklerin anlamları bazen farklı anlamlara da gelebilmektedir ve sadece bir sözcük tüm beyiti açıklamaktadır. Klasik Türk edebiyatında yer alan şiirlerde sözcüklerin vermiş olukları anlamların yanında şiirlerde kullanılan sevgilide bulunan manzum özellikler de şiire canlılık ve estetik katmaktadır. Sevgilide yer alan cismi özellikler arasında sevgilinin yüzü, beni, ayva tüyleri, boyu, gözü, kaşı, kirpiği, dişleri, dudakları bulunmaktadır. Sevgilide bulunan tek bir cismi özellik ile bir beyit oluşturulurken; iki veya üç mazmunla da beyitler oluşturulmuştur. Özellikle kaş, göz ve kirpiğin bir arada olduğu çok sayıda şiir mevcuttur. Klasik Türk edebiyatında özgü olan bazı özellikler diğer dil ve edebiyatlarda da görülmektedir. Klasik edebiyatta sevgilinin mazmunlarının özellikleri, Pakistan’ın resmi dili Urduca ile yazılan eserlerde de görülmektedir. Urdu edebiyatı da Klasik Türk edebiyatı ve diğer edebiyatlar gibi zengin bir geçmişe sahiptir. Urdu edebiyatı klasik şiirlerinde de sevgilinin mazmun özelliklerinin bulunduğu ve çeşitli şairler tarafından yazılmış şiirler bulunmaktadır. Klasik Türk divan şiirinde olduğu gibi klasik Urdu şiirinde de benzer cismi özellikler arasında yer alan sevgilinin yüzü, kaşı, gözü, kirpiği, beni ve boyu şiirlerde bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

In classical Turkish literature, many poems are written on many subjects, and besides, the words in the couplets have different characteristics. In classical Turkish literature, there are various poetry forms and types of poems as well as words that give different meanings in poems. In classical Turkish Divan poems, the meanings of the words can sometimes have different meanings and only one word explains the whole couplet. In addition to the meanings given by the words in the poems in the classical Turkish literature, the verse features of the lover used in the poems also add liveliness and aesthetics to the poem. Among the face and body features of the lover’s mole, quince feathers, height, eye, eyebrow, eyelash, teeth, lips. While creating a couplet with a single face and body feature in the lover; Couples were created with two or three poetic themes. There are many poems in which eyebrows, eyes and eyelashes are together. Some features unique to classical Turkish literature are also seen in other languages and literatures. The characteristics of the lover's poetic theme in classical literature are also seen in the works written in Urdu, the official language of Pakistan. Urdu literature has a rich history like classical Turkish literature and other literatures. In the classical poems of Urdu literature, there are poems written by various poets with the poetic theme characteristics of the lover. The face, eyebrow, eye, eyelash of the lover, who are among the similar bodily features in classical Urdu poetry as in classical Turkish divan poetry, are found in poems.

Keywords