SPEKTRAL TASARIMDA AMBLEM VE LOGOLAR

Author:

Number of pages: 611-617
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Bu çalışmada, spektrum (izgesel-çeşitlilik-ardıllık) kavramı ile amblem-logoların yaratım süreci arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Amblem ve logo tasarımlarında disipliner düşünsel temeller üzerinden sorgulanması amaçlanmıştır. Grafik tasarım ürünü olan amblem ve logoların görsel paradigma kaynaklı olması ve buna bağlı olarak hızla gelişen bilgisayar teknolojisi gerçekliğinin özelliklerinin göz ardı edilememesi bu çalışmanın en önemli gerekçesidir. Görsel çevrenin hızla gelişmesiyle, grafik tasarım alanının daha çok estetik-teknik-mekanik bir alan olarak algılanmasına olanak sağlamıştır. Amblem/logo tasarımlarındaki değişimsel sürecin, disipliner alanların ihmal edilmesine yol açmıştır. Bir amblem-logo tasarımı, süreç içinde evrilebilir. Mimari, matematik, fizik, biyoloji gibi farklı disiplinlerden etkilenebilir. Bu bağlamda bu çalışmada, söz konusu değişimi, evrilleşmeyi vurgulamak amacı ile amblem-logo tasarımı ile ilgili bir tartışma başlatılmak istenmiştir. Biyoloji alanında kullanılan süksesyon (sıralı değişim) terimi, amblem-logo tasarımı yaratımında ki özelliklerin üzerinde durulmuştur. Makalede, amblem-logo tasarımı sürecinde, beslendiği farklı disiplin etkisinden söz edilmiş, daha sonra da tasarlama sürecinde farklı disiplinden nasıl yararlanılabileceği ile ilgili bir irdeleme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the relationship between spectrum (spectral-diversity-succession) design and the creation process of emblems-logos. In emblem and logo designs, it is aimed to question the discipline on intellectual foundations. Emblems and logos, which are graphic design products, cause visual paradigms and consequently, the characteristics of computer technology reality cannot be ignored. The visual environment is developing rapidly, allowing it to be perceived as an aesthetic-technical-mechanical field rather than graphic design. Change in emblem-logo designs led to neglect of discipline areas. An emblem-logo design can evolve in the process. It can be influenced by different disciplines such as architecture, mathematics, physics, biology. In this context, in order to highlight this explanation, said change and evolution, a discussion about the logo design was initiated. The term succession (sequential change) used in the field of biology emphasizes the features in the creation of the emblem-logo design. In the article, the emblem-logo design is mentioned for a different discipline effect, and then it is for designing a review of how different disciplines can be used.

Keywords