COVİD 19 PANDEMİSİNDE ASTROLOJİNİN SİYASİ VE EKONOMİK TAHMİNLERİ: KAYGIYI KARA DÖNÜŞTÜRMEK

Author:

Number of pages: 595-602
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Tarihin bilinen en eski çağlarından bu yana bilinen hiçbir kehanet metodu insanları astroloji ölçüsünde ilgilendirmemiştir. Astroloji, gezegenlerin ve yıldızların insan ilişkileri üzerindeki etkisini tahmin etme veya belirleme sanatıdır. Kelimenin kökeni Yunanca astron, yıldız + logolar (söylem) kelimesinden gelmektedir. Şimdiki yaşamda ve önceki yaşamlarda yapılan iyilik ve kötülüklerin anlatımı, bunların bu yaşamdaki sağlık veya hastalık sonuçları, yani olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, astroloji aracılığıyla açıkça bilinmektedir. Küresel bir salgının, çökmekte olan bir ekonominin ve siyasi belirsizliğinin ortasında insanlar yaşamlarında netlik arayışına girmişlerdir. Covid 19 pandemisinin insanlık üzerindeki yoğunlaşmış yıkımının giderek kaygı yarattığı son dönemlerde astrolojiye ilgi artarken, astrolojinin siyasi ve ekonomik öngörüleri ile pandemi süresince astroloji önemli kazanımlar sağlayan sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada astroloji ve Covid 19 pandemisi arasındaki ilişki ele alınacaktır

Keywords

Abstract

Since the oldest known periods of history, no known method of prophecy has concerned humanity as much as astrology. Astrology is the art of projecting or determining the effects of planets and starts on human relationships. The root of the word consists of the Greek words of Astron (star) and Logia (study of). The narration of good and bad deeds done in the present life and past lives, the health or disease outcomes of these in this life, that is, when and how events took place, are clearly known through astrology. In the middle of a global pandemic, an economy that is crashing and political uncertainty, people have gone into a search for clarity in their lives. While the interest in astrology has increased in recent times where the intensified destruction of the COVID-19 pandemic has created an increasing level of anxiety, with its political and economic projections, astrology has become one of the sectors that provide significant outcomes. This study will discuss the relationship between astrology and the COVID-19 pandemic.

Keywords