TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN ROMBLON EYALETİ (FİLİPİNLER)

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 23
Number of pages: 478-495
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mimaropa Bölgesi, Filipin adalarının merkezi ve batı kesimlerinde yer almaktadır ve bu bölge Romblon, Palawan, Marinduque, Doğu Mindoro ve Batı Mindoro eyaletlerini kapsamaktadır. Luzon Adalar Grubu içindeki Romblon eyaleti, Mimaropa Bölgesinin en kuzeydoğu adalarını kapsamaktadır. Romblon eyaleti coğrafi sınırlar bakımından 14 adayı ve çok sayıda küçük adacığı, idari özellikler bakımından ise 17 ilçeyi ve 219 yerleşmeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada, Romblon eyaletinin en büyük adaları olan Sibuyan, Tablas ve Romblon’un coğrafi özellikleri ve turizm potansiyeli tartışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada bu üç adanın coğrafi konumu, doğal ve beşeri özellikleri irdelendiği gibi turizm çekicilikleri, turizm sorunları ve başlıca turistik özellikleri de kısaca ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında adaların başlıca turizm avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The Mimaropa Region is located in the central and western parts of the Philippine islands, which covers the states of Romblon, Palawan, Marinduque, East Mindoro and Western Mindoro. Romblon province, within the Luzon Islands Group, covers the northeasternmost islands of Mimaropa Region. Romblon province covers 14 candidates and numerous small islands in terms of geographical boundaries, and 17 districts and 219 settlements in terms of administrative characteristics. In this study, the geographical characteristics and tourism potential of Sibuyan, Tablas and Romblon, the largest islands in romblon province, were discussed. In addition, the geographical location, natural and human characteristics of these three islands are examined in this research, as well as tourism attractiveness, tourism problems and main tourist attractions are briefly discussed. In the conclusion of the study, the main tourism advantages and disadvantages of the islands are explained.

Keywords