KLASİK TÜRK EDEBİYATININ BİLİNEN İLK KADIN ŞAİRİ: ZEYNEP HATUN

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 22
Number of pages: 198-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk edebiyatında çeşitli dönemlerde birçok şair meşhur eserler vermişlerdir. Klasik Türk edebiyatında özellikle çok sayıda erkek şair yer almaktadır. Erkek şairlerin yanı sıra çok meşhur kadın şairler de önemli eserler vermişlerdir. Bu şairler arasında Zeynep Hatun, Mihri Hatun, Hürrem Sultan, Ani Hatun, Leyla hanım, Şeref Hanım, Feride Hanım, Nigar Hanım, Adile Sultan, Hubbi Hatun, Fıtnat Hatun, Habibe Hanım, Münire Hanım,Şeref Hanım gibi pek çok Kadın şair bulunmaktadır. Türkiye’de kadın şairler ile ilgili kitaplar, makaleler ve tezler yazılmıştır. Klasik Türk edebiyatında yer alan kadın şairlerden bilinen ilk kadın şair Zeynep hatun’dur. Zeynep Hatun eseri bilinen ilk kadın şairdir. Şairin doğum yeri olarak bazı kitaplarda Kastamonu denilirken bazı kitaplarda da doğum yeri Amasya olarak belirtilmiştir. Zeynep Hatun, çocukluğunda ve gençliğinde çok iyi bir eğitim almıştır. Bunun yanında Arapça ve Farsça dillerini öğrenmiştir ve özellikle Farsça dilini çok iyi kullanmıştır ve müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Zeynep Hatun, çok iyi bir evlilik yapmıştır ve çok önemli eserler yazmıştır.

Keywords

Abstract

In classical Turkish literature, many poets have produced famous works in various periods. There are especially many male poets in classical Turkish literature. Besides male poets, famous women poets also produced important works. Among these poets, there are many female poets such as Zeynep Hatun, Mihri Hatun, Hürrem Sultan, Ani Hatun, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Feride Hanım, Nigar Hanım, Adile Sultan, Hubbi Hatun, Fitnat Hatun, Habibe Hanım, Münire Hanım and Şeref Hanım. In Turkey, various writers have written books about women poets in Turkey and some writers wrote articles and thesis. Zeynep Hatun is the first female poet known among women poets in classical Turkish literature in 15 th century. Zeynep Hatun is the first woman poet whose work is known. While the birthplace of the poet is called Kastamonu in some books, it is stated as Amasya in some books. Zeynep Hatun received a very good education in her childhood and youth. In addition, she learned Arabic and Persian languages and especially used Persian language very well and took a great interest in music. Zeynep Hatun had a very good marriage and wrote very important works.

Keywords