TİCARETİNİN GELİŞMESİNE KATKISI BAĞLAMINDA SELÇUKLULAR ZAMANINDA SİVAS ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 23
Number of pages: 331-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya akın eden Türkler, Anadolu’da fethettikleri yerlerde kendi beyliklerini kurdular. Sivas merkez olmak üzere kurulan Danişmetliler, bir süre sonra Kılıç Arslan tarafından ortadan kaldırılarak Sivas Türkiye Selçuklu topraklarına katıldı. Selçukluların şehirde ticareti güvenli hale getirmesi ve ticareti teşvik edici yatırımlar yapmasına paralel olarak şehrin bulunduğu coğrafi konumu gereği önemli ticaret yolları üzerinde olması kısa sürede ticari olarak gelişmesini sağladı. Özellikle yabancı tüccarlar burada ticari faaliyetlerde bulunmaya başladı. Anadolu’nun diğer şehirlerinden Sivas ve Yabanlu Pazarına getirilen ticari mallar buradan yabancı tüccarlar aracılığı ile farklı ülkelere ihraç edilirdi. Yine Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyinden Anadolu’ya ithal edilen ticari mallar ve köleler Sivas pazarından Mısır, el-Cezire ve İran’a kadar ihraç edilirdi.

Keywords

Abstract

The Turks, who flocked to Anatolia after the 1071 Malazgirt war, established their own principalities they conquered in Anatolia. Danişmetliler established, including Sivas, after a while eliminating Sivas Turkey joined by Kılıç Arslan Seljuk territory. As the Seljuks made trade safe in the city and made investments to encourage trade, the city's location on important trade routes due to its geographical location enabled commercial development in a short time. Especially foreign traders started to engage in commercial activities here. Commercial goods brought from other cities of Anatolia to Sivas and the Foreign Market were exported to different countries through foreign traders. Again, commercial goods and slaves imported from Europe and the north of the Black Sea to Anatolia were exported from Sivas market to Egypt, al-Jazeera and Iran.

Keywords