CEVHERİYE BÂNÛ HANIM’IN ÇANKIRI’DAKİ KITLIĞI ANLATAN BİR DESTANI

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 17
Number of pages: 513-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Destanlar halkı derinden etkileyen olayları konu alan edebî eserlerdir. Yazıldıkları dönemde yaşananları şair gözüyle ele alarak tarihe ışık tutarlar. Bunların incelenmesi ile değişik bir açıdan geçmişte olup bitenler hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Kıtlık, bir şeyin ihtiyacı karşılayacak derecede bulunamaması demektir. Tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda yiyecek kıtlığı yaşanmış ve bu durum, göç, savaşlar ve ölümler gibi acı olaylara sebep olmuştur. Yusuf suresinde Mısır civarında yedi yıl süren kıtlıktan söz edilerek tarihte yaşanan önemli bir kıtlığa örnek verilmiştir. Çankırı, zaman zaman şiddetli kuraklıkların etkisini gösterdiği bir coğrafyada yer alır. Bu duruma bağlı kıtlıklar öncelikle tarım ile uğraşanları ve dolaylı biçimde bölgedeki ticaret ve zanaat erbabını etkiler. 30 dörtlük halinde yazılan bir destan, Çankırı havalisinde yaşanan bir kıtlığın boyutları, kıtlık sonucu oluşan karaborsa, mültezimlerin idare ve vatandaşa karşı ikiyüzlü tavırları, halkın derdini anlatmak için yöneticilere başvurması, merkezi yönetimin duruma çare araması, bütün bunlara rağmen bölge halkının mütevekkil tavrı, yönetime bağlılığı ve yardım isteklerini dile getirir. Millî Mücâdele yıllarına destanda belirtilen olayların etkisi ile giren Çankırı halkı, kıt imkanlar içinde bile olsa vatan savunması için yalnız düşmana karşı değil, kıtlık, yokluk, hastalık ve savaş yıllarının ortaya çıkardığı diğer olumsuzluklarla da mücadele etmiştir.

Keywords

Abstract

Epics are literary works that describe the events that deeply impressed the community. They shed light on the history of the events that happened during the period they have been written. Analyzing epic poems we get acknowledged about things in the past seen from another point of view. Shortage (kıtlık) means not having the possibility to fulfill a need. During the history of different geographical places, food shortage has caused the begining of terrible events like emigration, war and death. It has been told that during prophet Yusuf’s period around Egypt the food shortage continued for seven years. Çankırı is a geographical place where extreme droughts are very common. Shortages caused by this phenomenon, are very harmful to farmers and local economy too. An epic written in 30 quatrains explain the shortage dimensions experienced in Çankırı, blackmarket growth as scarcity results, suppliers hypocrisy toward the government and citizens, citizens explaining their problems to government officials, efforts of local government to solve those problems, citizen’s behavior in these cases and their bonds with the government.

Keywords