Fotoğrafta El

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 17
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 482-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotoğraf tarihinde birçok önemli fotoğraf sanatçısının konu olarak ele aldığı el figürü, farklı anlamlarda farklı denemeler ve anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Sanatçısı tarafından farklı temalar ile verilmek istenen özgün bir figür olarak ele alınmıştır. Her sanatçı el figürünü farklı anlamlarla işlemektedir. Verilmek istenen mesajı sanatçıya özgüdür. Fotoğraf sanatçılarının kendilerini ve sanatlarını geliştirme isteği, sanatsal ifade biçimlerini de olumlu anlamda etkilemiştir. Fotoğraf sanatçısı diğer tüm disiplinlerde olduğu gibi kendine özgü bir dil oluşturmuştur. Bazen çok bildik, tanıdık bir konuyu, kendine özgü bir dil yaratarak oluşturur. Fotoğrafta el figürü, mecazi anlamda da birçok referanslara sahip bir figür olarak ele alınabilir. El/ eller, bir insanın iç dünyasının dışavurumunun bir anlamda göstergeleridir.

Keywords

Abstract

The hand figure, which many important photographers dealt with as a subject in the history of photography, appears with different attempts and meanings in different meanings. It has been handled as an original figure with different themes by the artist. Each artist treats the hand figure with different meanings. The message to be given is unique to the artist. Photography artists desire to improve themselves and their arts has also positively affected their artistic expression. The photographer has created a unique language as in all other disciplines. Sometimes he creates a very familiar subject by creating a unique language. The hand figure in the photograph can be considered as a figure with many references in a figurative sense. The hand / hands are, in a sense, indicators of the expression of a person's inner world.

Keywords