THE IMPACT OF ISLAMIC WORK ETHICS ON EMPLOYEES PERFORMANCE (The Case Of The Staff Of The Deputy Director Of Management Development And Taxation Resources Of The Organization Of Tax Affairs)

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 14
Number of pages: 310-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların tutumları ve değerleri kuruluştaki davranışlarında önemli bir rol oynamaktadır ve kuruluşların kararlı ve etik personeli olmadan olumlu bir performansı olmayacaktır. Etik, İslam'ın ısrar ettiği en önemli ilkelerden biridir. Bu çalışmanın amacı, İslam ahlakının prensiplerini çalışanların örgütsel bağlılığı ve iş meselesi olarak içindeki rolüne aracılık ederek çalışma etiğinin önemini ve etkisini tespit etmektir. Çalışmanın istatistiksel nüfusu, Vergi İşleri Teşkilatı Yönetim Geliştirme ve Vergilendirme Kaynakları Direktör Yardımcısıdır. Cochran formülü kullanılarak örnek olarak 127 kişi seçildi. Veri toplama aracı yakınsak ve ıraksak geçerliliğe sahip bir ankettir ve Cronbach alfa katsayısı ve güvenilirliği değerlendirilmiştir. Veri analizi, verilen PLS yazılımı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Employees' attitudes and values play an important role in their behavior in the organization, and organizations will have no positive performance without a committed and ethical staff. Ethics is one of the most important principles that Islam insists on. The purpose of the present study is to identify the importance and impact of work ethics by emphasizing the principles of Islamic ethics on employee organizational commitment and mediating role in It as a business matter. The statistical population of the study is the staff of the Deputy Director of Management Development and Taxation Resources of the Organization of Tax Affairs. Using Cochran formula, 127 people were selected as sample. The data collection tool was a questionnaire with convergent and divergent validity and Cronbach's alpha coefficient and reliability evaluated. Data analysis was performed using structural equation modeling using PLS software given.

Keywords