GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONU: REYHANLI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 14
Number of pages: 280-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye’de iç savaşın uzamasıyla beraber ilk önce misafir statüsünde olan Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli sığınmacılar, daha sonra kalıcı bir hale gelmişlerdir. Türkiye’de yaklaşık olarak 4 milyon kadar Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu sığınmacıların özellikle de barınma alanları dışında kalanları ciddi manada ekonomik ve sosyal problemlerle karşı karşıyadırlar. Bununla birlikte uyum ve entegrasyon açısından son derece sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Reyhanlı ilçesi baz alınarak ilçede yaşamını sürdürmekte olan Geçici Koruma Altında olan Suriyeli sığınmacıların sorunlarına çözüm üretmektir. Burada karşı karşıya kalınan uyum problemi, yalnızca sığınmacılar için değil aynı zamanda ilçede yaşayan yerel halk için de büyük bir problemdir. Yaşanan uyum sorunu ve entegrasyon çalışma kapsamında, 41 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacı ve 30 yerel halk denekle, mülakat (görüşme) yapılmıştır. Buradan hareketle misafirlik süresinin uzamasıyla beraber problemlerin de artığını görebiliriz. Buradaki uyum süreci ve entegrasyon büyük bir çabayı gerektiren kompleks yapıda bir yol haritası niteliğindedir.

Keywords

Abstract

With the prolongation of the civil war in Syria, the Syrian refugees who were under Temporary Protection, which were the guests, first became permanent. There are approximately 4 million Syrian refugees in Turkey. These refugees, especially those outside the shelter, face serious economic and social problems. However, they have a great difficulty in terms of compliance and integration. The aim of this study is to find solutions to the problems of Syrian refugees who are under Temporary Protection, who live in the district based on Reyhanlı district. The adjustment problem faced here is a major problem not only for asylum seekers, but also for the local people living in the district. Within the scope of the adaptation problem and integration study, 41 interim protected Syrian Refugees and 30 local people were interviewed. From this point of view, we can see that the problems increase with the length of the stay. The harmonization process and integration here is a complex road map that requires great effort.

Keywords