NAXÇIVAN DİYARININ SON TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏN AŞKAR OLUNMUŞ ÇƏKMƏ FORMAL GİL QABLAR

Author:

Year-Number: 2020-Cilt 5 Sayı 11
Number of pages: 12-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin zengin bir tarihi var. Eski çağ tarihimizin, maddi ve menevi kültürümüzün araştırılmasında arkeoloki bulgular bilimse lönemlidir. Onların her birini derinden inceleyerek önemli bilimsel sonuçlara ulaşmak olasıdır. Bu tür arkeolojik materyallerden bir grupunu Son Tunç Çağı'na ait kilden yapılmış çekme türlü kil kablar oluşturmaktadır. Onların işlevsel karakterleri ve yayılm alanı derinden araştırılmadığından tarafımızdan incelenmiştir. Çalışma sonucu onların tesadüfen yapılmadığı, mantiksal anlamının olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Nakhchivan Autonomous Republic has a rich history. From the ancient time, archaeological materials are of great importance in the study of our ancient history, material and spiritual culture. By studying each of them deeply, it is possible to achieve important scientific results. This type of archeological material creates a group of pottery were discovered from a boot the Late Bronze age. They have been studied by us, since their functional character and the extent of their spread haven’t studied in complex form. It was discovered during the study that these archeological materials were not accidentally made and they had a logical basis.

Keywords