ҰЛТТЫҚ РУХ ПЕН ҰЛТТЫҚ НАМЫСТЫҢ ЖАРШЫЛАРЫ

Author:

Year-Number: 2019-Cilt 4 Sayı 8
Number of pages: 6-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Рухы өршіл, жігер-қайраты асқақ, қайсарлы бабаларымыздың ерте дүние тарихынан елінің мүддесі мен тағдыры жолында қаншама қиын-қыстау тарихи сынақтарды бастан кешкен еді. Сол қиындықтарға қарамастан алға қойған ұлы мақсат-мұрат – «Мәңгілік Ел» орнату жөніндегі асыл арман болған еді. «Мәңгілік Ел» - асқар таулар мен сағымы көлкіген сайын далада күн кешкен қарапайым қалың елдің көкірегіндегі мұраттар мен ізгі тілектерінің көрінісі. Ерте дүние тарихынан түркі қағандары өз иелігіндегі ұлыстардың әдет-ғұрыпы, наным-сенімдері, тіліне сыйластықпен қараған әрекеттері қазіргі таңда ұрпақтар сабақтастығымен қазақ халқының өмірлік ұстанымдарының көрінісі іспеттес рөл атқаруда. Түрлі ұлыстардың құтты мекен жеріне айналған еліміз бейбітшілік пен келісім рухының айғағы. Тарихтың керуен көшінде сабақтастық деген ұғым бар. Ғасырлар бойы рухани тұтас бір игілік дәстүрін жалғастырып келген, адамзат ұрпағының сонау ежелгі тіршілік болмысымен тікелей сабақтас рухани кемелділікті түйсіну ерекшелігі қайнар бастау ретінде жұртшылық игілігіне айналдырылған. Ұлы Дала рухы – еліміздің береке-бірлігі, игілігі мен ырзығы, бейбіт өмір мен тұрақтылығы, бақыты мен дәулеті, достығы мен бауырмалдылығының болашақ бағдарының арқауы. Жалпыұлттық игіліктің биік гуманистік мұраттарынан «Мәңгілік Ел» идеясы өз бастауын алса керек. Жұмыста бабалар дәстүрін асқақтатуда олардың рухани-мәдени құндылықтық асыл мұраларының қазіргі таңдағы ұрпақтар сабақтастығының рухани жаңғыру кемеліне көтеру мәселелері жан-жақты зерделенген. Жалпы ұлттық болашақтың ұтымды ізденістері ретінде ел мүддесі мен тағдырына қатысты ұлтаралық келісім мен татулықтың өркен жаюына ықпал еткен бабаларымыздан талай ұрпақтары қалыптастырған достық пен туысқандық дәстүрінің қырлары тереңінен сараланған. Елді елдікке, ынтымаққа, бірлікке бастайтын және сол жолда жанын сала күрескен саяси қайраткерлерді туғызатын – заман екендігі тарихи таным. Тарихтың терең-терең қатпарларына көз жіберер болсақ, елдің есі мен санасында ұзақ уақыттан бері сақталып келе жатқан небір орасан оқиғалардың салиқалы соқпақтарына көз жеткізуіміздің өзі - тарихи таным. Сол соқпақтардың бойында еліне елеулі еңбек сіңіріп, қаһармандық қызмет атқарған ірі-ірі тұлғалардың өмірі мен тарихта қалдырған іздері әлі күнге дейін сайрап жатыр. Халық өз басына қатер төнген шақтарда, тағдыры таразы басына түскен алмағайып сәттерде бар күш-қайратын, әлін зобалаңға қарсы қойып, ақыл-парасатымен, білімімен, білегінің күшімен арашаға түсіп, сол жолда шыбын жанын аямаған, елінің, ұлтының тәуелсіздігін, бостандығын қорғаған нар тұлғалы, алып азаматтардың ерлігін де, есімін де еш уақытта ұмытпайды. Қайта уақыт өткен сайын қадір-қасиетін арттырып, асқақтата түседі. Тарих − өткен өмір, оны өзгертіп, өңдеп жазуға болмайды. Бірақ тарихта жақсы да, жаман да болады дейміз. Себебі, ол өмір болған соң, өмірде қарама-қайшылықсыз болмайды. Яғни бұл табиғи заңдылық. Сол тарихты зерттеп, талдау жасау арқылы ғана өз уақытындағы ірі-ірі тарихи тұлғалар халықтың дұрыс бағасын алады. Қазақ халқы өзінің бұрынғы-соңғы тарихында небір қилы замандарды өткізген. Сол қилы замандар халқымыздың рухани өмірі мен тәжірибесінде өшпес із қалдырған. Оның басында тұрған данагөй тұлғалар екендігі, әрине, тарихи дерекке жататындығында еш күмән жоқ. Соған қарағанда белгілі бір әлеуметтік, саяси және мәдени кеңістікте өзіндік тарихи болмыстың терең қатпарларынан шыңдалып нәр алған құдіретті күшке айналған. Кез келген халықтың ойлау жүйесі ұлттық болмыстың дамып, шыңдалуына негіз болған. Қазіргі таңда рухани жаңғыру бұл - зерделі танымда ата-бабалар мұрасын тереңірек ұғынуға, ұлттық болмысымыздың тарихи тамыры болатын дүниелерді білуге деген ұмтылыс

Keywords

Abstract

Since the early history of our land, the spirit of ambitious, energetic ancestors have experienced many difficulties in the development of the country. Despite these difficulties, there was a noble dream to establish the ultimate goal - the Eternal Country. "Eternal Country" is a manifestation of ideals and the best qualities in the heart of the native country, the country of the great steppes and vast mountains. Since early world history, the respect of Turkic khans to their customs, beliefs and respect for the language of their own ethnic groups are now seen as a manifestation of the way of life of the Kazakh people. The country, which has become a glorious settlement of different nationalities, is a testament to the spirit of peace and harmony. In history there is the concept of continuity of generations. The centuries-old tradition of spiritual well-being, the distinctive feature of the concept of spiritual perfection, which is directly related to the longevity of the human race, has been made public as a source. Do not go unnoticed by the incredible wisdom inherent in mankind, from century to century, steadily transmitted from generation to generation. The spirit of the Great Steppe is a blessing, prosperity and prosperity of the country, the basis of peaceful life and stability, happiness and joy, the future of friendship and brotherhood. From the high humanistic ideals of national wealth, the idea "Eternal Country" was to begin. In the work, the traditions of ancestors aimed at increasing the spiritual heritage of the spiritual and cultural and cultural heritage, spiritual upbringing of modern generations are studied in detail. Being a rational search for a national future, it differs profoundly from the boundaries of the tradition of friendship and brotherhood created by many generations of our ancestors, which contributed to the prosperity of interethnic harmony and harmony in the interests and destiny of the country. Historical cognition that it is the time when the country is bringing political figures to the country, to solidarity, unity, and to struggle against it. Looking at the deep and deep roots of history, it is the historical knowledge that we can convey to the weighty path of some of the great events that have persisted for a long time in the minds and consciousness of the country. The tracks left behind by the great men and women who have worked hard on their country and worked heroically on that path are still sung. At the time when the people were in danger, their destiny was in the midst of the scales and the power of their minds and minds, the power of their intellect, knowledge, and the power of the wrists, it will never forget the heroic deed and the name of gentlemen. Over time, it becomes more dignified and honored. History is the past, it can not be changed or edited. But in history we say good and bad. The reason is that life will not be contradictory in life. That is natural law. By studying and analyzing those stories, only the largest historical figures of their time receive the right assessment of the population. The Kazakh people have spent a long time in their past and present history. These ancient times have left an indelible mark in the spiritual life and practice of our people. Of course, there are no doubts about the fact that the wise men who were at the beginning were part of the historical record. In contrast, in a particular social, political and cultural space, it has become a potent force that has grown from the deep layers of the historical reality. The thinking system of any nation has given rise to the development of national identity. At present, spiritual revival is an aspiration for a deeper understanding of ancestral heritage and a knowledge of the roots of our national identity.

Keywords