ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ТУРИСТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ

Author :  

Year-Number: 2017-Cilt 2 Sayı 4
Language : null
Konu :
Number of pages: 42-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Мақалада Қазақстанның туризм саласында жүргізілген жұмыстарға талдау жасай отырып, Қазақстанның шекаралас аймақтарындағы туристік инфрақұрылымның ерекшеліктері туралы, туристік орындар жөнінде қысқаша географиялық тұрғыда негізделген ақпарат берілген. Кілт сөздер: Туризм, туристік инфрақұрылым, трансшекаралық аймақтар, экономикалық аймақ, туристік ақпарат.

Keywords

Abstract

In the current study is analysed range of works of tourism sphere in Kazakhstan such as feature of touristic infrastructure in cross-border areas of this country. Also, the study includes information about touristic places regarding geographical point of view. Key words: tourism, touristic infrastructure, cross-border areas, economical area, touristic information

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics