ЛИРИКАЛЫҚ ЦИКЛДЕГІ СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС УАҚЫТТЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

Author:

Year-Number: 2017-Cilt 2 Sayı 4
Number of pages: 35-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Берілген мақалада түрлі циклдардың пайда болуына негіз болған лирикалық цикл, оның пайда болуы мен дамуы сөз етіледі. Лирикалық циклдың кез-келген циклдық контекстің жанрын анықтаудағы маңыздылығы айтылады. Бірқатар шығармаларда циклдік процестің көрініс табуы мен оның әрі қарай өрбуі қарастырылған. Мақалада, әсіресе, жанрлық кеңістіктік-уақыттық парадигмалардың өзара әсері мен қазіргі заманғы поэзияның қалыптасуына зерттеу жүргізілген.

Keywords

Abstract

The article considers lyrical cycle, its formation and development which served as a basis for the establishment of different cycles. Moreover, it includes the importance of lyrical cycle in defining genre of cycle context. Cycle process and its further evolution in many compositions are discussed. The article emphasizes the mutual influence of space-time genre paradigms and the establishment of contemporary poetry.

Keywords