ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ

Author:

Year-Number: 2017-Cilt 2 Sayı 4
Number of pages: 28-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Бұл күнде дамудың алдыңғы қатарында боламыз деп айта беретін межемізді айқындайтын жаһандану процесінің өзіндік қатерлері бар екендігі жасырын емес. Соның бастысы – ұлтты жоғалтпау. Жер бетіндегі адамзат баласының өз туыстығына, мекен етуіне, бірлесіп шаруашылық, еңбек етулеріне сай топ-топ, қауым-қауым болып өмір сүріп, замананың тарихи даму кезеңдерінен соң, тілі, өмір салты, сенімі, қорғанатын жаулары ортақ ұлттар мен ұлыстарға, рулар мен аталастарға бөлінгендігін қисынды түсінікке сай қабылдаймыз. Адамзатқа түскен кітаптарда да бұл жөнінде пікірлер бар. «Әй, Адам баласы! Күмәнсіз сендерді бір ер, бір әйел ретінде жараттық, сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, ұлыстар қылдық». Түрлі діндердің ғасырлар бойы жинаған мол жасампаздық тәжірибесін пайдаланып, Құран сөзін бітімгершілік пен келісімнің пәрменді құралы ретінде пайдалануымыз керек.

Keywords

Abstract

It is no secret that the process of globalization has its own threats that define our position that we will be on top of this day. The main thing is not to lose the nation. After a period of historical development, the language, lifestyle, faith, and protection of the human race on the planet, with its own kinship, homeland, joint economic, labor, community, community, community, nationalities and nationalities, tribal and we take the division into account according to a logical concept. Books that have been accepted by humankind also have opinions. "O son of Adam! We have created you as one man, and one wife, and made you nations and nations, that you may know one another. " Using the enormous creative expertise that centuries have accumulated in various religions, we need to use the Koran as an effective tool of peace and harmony.

Keywords