THE SOCIAL PEDAGOGY

Author:

Year-Number: 2016-Cilt 1 Sayı 1
Number of pages: 13-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal öğretmen, okul çocukları arasındaki kişisel ve sosyal uyuşmazlığa katkıda bulunan ve ahlaki alanda öğretmenlerin ve velilerin etkinliklerini organize eden bir okul çalışanıdır. Sosyal öğretmenin temel faaliyeti, çocuğun sosyal haklarının korunması, çocuğun gelişimi için uygun koşullar yaratılması, aile ve okul arasındaki etkileşimin örgütlenmesidir. Sosyal öğretmenin görevi, lise pedagojik eğitimi, sosyal pedagoji sertifikası olan bir okul öğretmeni. Sosyal öğretmen okul yönetimi, öğretmenler, pedagog-psikolog, valeolog, pedagog-düzenleyici, eğitimciler, öğrenciler ve ebeveynleri (veya ebeveyn rolleri) ile etkileşime girer. Profesyonel amaçlar için, 16 yaşın altındaki çocuklar kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve tüm kurumların temsilcileriyle iletişim kurarlar. Eğitim kurumlarında Pedagojik Konsey çalışmalarına katılır, yerel yetkililer, aileler ve çocukların sosyal koruma kurumları ile iletişim kurar. Sosyal bir öğretmenin işe alınması ve görevden alınması, Kazakistan Cumhuriyeti Yasası “Çalışma Yasası” na uygun olarak yürütülür. Bir sosyal öğretmenin yönetimi, eğitim kurumlarının başı olarak tanımlanır.

Keywords

Abstract

A social teacher is a school employee who contributes to personal and social disagreement among schoolchildren and organizes the activities of teachers and parents in the moral field. The main activity of social teaching is the protection of the child's social rights, the creation of appropriate conditions for the development of the child, the organization of interaction between the family and the school. The teacher of the social teacher is a school teacher with high pedagogical education, a social pedagogical certification. The social teacher interacts with school management, teachers, pedagogue-psychologist, valeologist, pedagogue-organizer, educators, students and parents (or parent roles). For professional purposes, children under the age of 16 communicate with law enforcement, public institutions and representatives of all institutions. Participates in Pedagogical Council work in educational institutions, communicates with local authorities, families and children's social protection agencies. The recruitment and dismissal of a social teacher is carried out in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "Labor Law". Management of a social teacher is defined as the head of educational institutions.

Keywords