INDEBTEDNESS TO OUR BRAVE WOMEN

Author:

Year-Number: 2016-Cilt 1 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-6
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zafer bayrağının Berlin'de patlaması sonucu kırk yedi yıl geçti! Büyük Zafer ile hayata gelenler yaşlanıyor. Ülkeye dönen muzaffer askerlerin sayısı da azaldı. En kanlı yaşamları ve gelecekte hayatlarımız yüzünden kaç hayalet ölmez? Kaybolanların kaderi hala düşmanlarını tüketiyor. Soğuk savaş bulutları topladık Açık aspanımızğa Nazi ordusu faşizme ülkeyi işgal, Kazak vatandaşları Moldagulova ve Manshuk Mametova cesur kızları gibi bir adam anavatan savunması gitti. 20 milyondan fazla insanı öldüren acımasız savaşta keskin nişancı Aliya ve makineli tüfek Manshuk vurularak öldürüldü. Savaş alanını yönetirken Faşizmin ön cephesinde savaştı. Alman işgalcileri, on iki evlenmemiş kızının kızlarını bağışlıyor mu? Hem Aliya hem de Manshuk, faşist vahada, ordu savaşçılarına örnek olarak şehit edildi. Her ikisine de Sovyetler Birliği Kahramanı verildi.

Keywords

Abstract

Forty-seven years have passed since the victory flag blew in Berlin! Those who come to life with the Great Victory are aging. And the number of the victorious soldiers who returned to the country had diminished. How many ghosts do not die because of their bloodiest lives and our lives in the future? The fate of those who have disappeared still exhausts their enemies. Alas Madalagulova and Manshuk Mametova, the brave Kazakh girls, went to protect the country, as well as men, when the fascist army invaded the open country. In the brutal war that killed more than 20 million people, sniper Aliya and machine gun Manshuk were shot dead. He fought on the front lines of the Fascism as he led the battlefield. Do the German invaders of human beings spare the daughters of twelve unmarried daughters? Both Aliya and Manshuk were martyred on the fascist oasis as an example for their fighters. Both were awarded the Hero of the Soviet Union.

Keywords