Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAVAYOLU ŞİRKETLERİ HİZMET KALİTESİNİN HAVACILIK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE SERVICE QUALITY OF AIRLINE COMPANIES ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE STUDENTS STUDYING IN THE AVIATION DEPARTMENT )

Author : Saniye YÜCEL   & Zafer YÜCEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 387-397
    


Summary

Teknolojinin hızla gelişmesi her alanda etkisini gösterdiği gibi havacılık sektörünü de etkilemiştir. Türkiye’de özellikle serbestleşme sonrası hava ulaşımının her kesim tarafından kullanılabilecek düzeye getirilmesi, havacılığa olan talebi artırmıştır. Bunun sonucunda üniversitelerde sivil havacılık bölümlerinin önemi artmış ve öğrenciler tarafından fazla talep edilen bölümler arasına girmiştir. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde sivil havacılık bölümlerinin zaman geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. Bu bölümün artması havacılık sektöründe nitelikli personel ihtiyacını önemli derecede etkilerken, havayolları da nitelikli personel istihdam ederek yolcuların firmaları hakkında edindiği hizmet kalitesi algılarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında rekabet üstünlüğü elde edebilmek için havayolları yolcularına, uçakların zamanında kalkış, bagaj ve bilet işlemlerinde kolaylık, uçakların fiziki şartlarının elverişliliği gibi üst düzey hizmet sağlayarak yolcuların hizmet algılarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, sivil havacılık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlemiş oldukları havayolu taşımacılığının hizmet kalitesini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yüz yüze anket uygulaması ile 89 öğrenci üzerinde yapılmış ve veriler SPPS 22 programında frekans, faktör, güvenilirlik, t-testi ve anova testi analizlerine tabi tutulmuştur.Keywords
Havayolu Taşımacılığı, Havacılık Bölümü, Hizmet Kalitesi

Abstract

The rapid development of technology has affected the aviation industry as well as in every field. Be brought to the level that can be used by all sectors of the air transport in Turkey, especially after liberalization has increased the demand for aviation. As a result, the importance of civil aviation departments in universities has increased and it has become one of the highly demanded departments by students. It is observed that civil aviation departments in both state and foundation universities have increased over time. While the increase of this division significantly affects the need for qualified personnel in the aviation industry, airlines aim to positively affect the service quality perceptions of passengers about their companies by employing qualified personnel. In addition, in order to gain competitive advantage, airlines aim to influence passengers' perceptions of service by providing high-level services such as timely departure, convenience in baggage and ticket transactions, and availability of the physical conditions of aircraft. This study was conducted in order to measure the service quality of airline transportation experienced by students studying in the civil aviation department. The research was conducted on 89 students with face-to-face survey application and the data were subjected to frequency, factor, reliability, t-test and anova test analysis in SPPS 22 program.Keywords
Air Transportation, Department of Aviation, Service Quality

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri