Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
(THE ISSUES OF MANAGEMENT SKILLS FORMATIONS OF EXPERTS IN FUTURE )

Author : SADYRBEKOVA D.K  / OMARBEKOVA Ş.O.  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2
Page : 1-5
253    272


Summary

Қазіргі таңда болашақ педагог мамандардың басты тұлғалық сапаларының бірі -басқарушылық қабілеттері. Кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру жеке шығармашылық қабілетті дамытуды, инновациялық жаңа үрдістерді дұрыс қабылдауы, күнделікті өзгеріп жататын ортаға тез бейімделуді қажет етеді. Бүгінгі күні жоғары оқу орындарының әлемдік өркениетке ұмтылып, дүниежүзіне іргелі ел ретінде танылып, Тәуелсіздіктің тұғырын 25 жыл берік орнатып отырған Қазақстан Республикасының болашағында білімді, білікті, саналы азаматтар тәриелеу міндеттері қойылған. Бұл міндет білім алушы жастардың шығармашылықтарын арттырып, өздігінен білім алуға және алған білімін іске асыра білуге үйретуді міндеттейдіKeywords
қабілет, басқару, басқарушылық қабілеттер

Abstract

At present, one of the main qualities of future teachers is the ability to communicate. Formation of professional competence requires the development of individual creativity, the correct adoption of innovative trends, rapid adaptation to the daily changing environment. To date, the universities have the task of striving for the world civilization and retaining the knowledge, skillful and conscious citizens in the future of the Republic of Kazakhstan, which is recognized as a fundamental country in the world and established a solid foundation for independence for 25 years. This task obliges the student to develop creativity of young people, to teach them to acquire self-education and to apply the knowledge gained.Keywords
ability, control, management skills

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri