Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER PERFORMANSLARININ CRITIC TABANLI SAW ve WPM YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
(ANALYSIS OF ECONOMIC FREEDOM PERFORMANCES USING CRITIC BASED SAW and WPM METHODS: G7 GROUP COUNTRIES EXAMPLE )

Author : Furkan Fahri ALTINTAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 372-386
    


Summary

Litaratürde ve birçok araştırmada belirtildiği gibi ekonomik özgürlükler, bir ülkenin doğrudan ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkelerin ekonomik özgürlükler performanslarının bileşen bazında önemliliklerinin farkında olması ve söz konusu ülkelerin ekonomik performanslarını iyileştirmeleri, ülkelerin kendi ekonomik yapılarının geleceğini etkileyebilmektedir. Bu kapsamda araştırmada, 2020 yılı için CRITIC yöntemi ile G7 grubu ülkelerin ekonomik performans bileşenlerinin önemlilik dereceleri ve söz konusu ülkelerin ekonomik performanslarının değerleri SAW ve WPM yöntemler ile tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına istinaden G7 grubu ülkelerine göre ekonomik özgürlükler bileşenlerinin önem derecesi fazla olan ilk üç bileşenin parasal özgürlük, ticaret özgürlüğü ve yatırım özgürlüğü, önem derecesi ise en az olan ilk üç bileşenin ise işgücü özgürlüğü, yargı etkisi ve devlet bütünlüğü olduğu tespit edilmiştir. G7 grubu ülkelerin ekonomik performans sıralaması ise SAW ve WPM yöntemlerine göre sırasıyla Birleşik Krallık, Kanada, ABD, Japonya, Almanya ve Fransa olarak belirlenmiştir.Keywords
Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Özgürlükler Endeksi, Ekonomik Özgürlükler Performansı.

Abstract

As stated in the literature and many studies, economic freedoms have positive effects on the growth and development of a country's economy directly. In this context, countries awareness of the importance of their economic freedom performances on component basis and the improvement of the economic performances of the countries in question can affect the future of their own economic structures. In this context, the significance levels of the economic performance components of the G7 group countries for 2020 were determined using the CRITIC method, and the economic performance values of these countries were determined by SAW and WPM methods. Based on the findings of the research, the first three components of which economic freedoms are more important compared to G7 group countries are monetary freedom, trade freedom and investment freedom, while the first three components with the lowest importance are labor freedom, judicial effectiveness and goverment integrity.Keywords
Economic Freedoms, Economic Freedoms Index, Economic Freedoms Performance.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri