Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLİK DÖNEMİ KAYGI BOZUKLUĞUNDA PSİKOEĞİTİM YOLUYLA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU
(COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH BY THE PSYCHOLOGICAL EDUCATION IN ADOLESCENT ANXIETY DISORDERS: A CASE REPORT )

Author : Hatice YALÇIN   & Emine ERKOÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 192-200
299    260


Summary

Bu çalışmada, kaygı bozukluğu yaşayan on beş yaşında kız birey değerlendirilmiştir. Mutsuz ve sıkıntılı hissetme, akranlarıyla yakınlık kuramama, tekrarlayıcı depresif ataklar ve yoğun kaygı belirtileri bulunmaktadır. İlk değerlendirmelerin ardından Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Yenilenmiş (ÇADÖ-Y) formu uygulanarak kaygı düzeyi belirlenmiştir. Çocuk ve ergen psikiyatri desteği de alınarak bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemi uygulanmış, hem ergene hem de ailesine psikoeğitim verilerek yapılan uygulamalar pekiştirilmiştir. Düşünce-duygu-davranış üçgeni temel alınarak, detaylı inceleme ve müdahale yapılmıştır. Yapılan danışmanlık hizmetinde temel amaç, mevcut kök inançları çürütmeye çalışmak değil, alternatif düşünceler oluşturmasını sağlayarak düşüncelerinin duygularını, duygularının da davranışlarını etkilediği konusunda farkındalık geliştirmedir. Bu çalışmada ev ödevleri, farzet ki tekniği, alternatif bakış açısı, kendini açma, çifte standart tekniği, kanıt inceleme, arkadaşına ne tavsiye edersin tekniği gibi uygulamalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda ergende karşıt gelme davranışlarının azaldığı, akademik başarısında artışın olduğu ve kaygı kontrolünü sağlayabildiği gözlemlenmiştir. Araştırma ile ergenlerde düşünce, duygu ve davranış etkileşimine odaklanan bir bilişsel davranışçı psikoeğitim programının, kaygı düzeyini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Ergenlik, kaygı bozukluğu, bilişsel davranışsal terapi, psikoeğitim.

Abstract

In this study, a fifteen-year-old girl with anxiety disorder was evaluated. In the examined case; Feeling unhappy and distressed, not being close to their peers, recurrent depressive episodes and intense anxiety symptoms. After the initial evaluations, Anxiety and Depression Scale-Renewed (ÇADÖ-Y) form was applied in children. Adolescent, Child and adolescent are directed to psychiatry. Both psychiatry and cognitive behavioral psychotherapy method were applied. It is based on the thought-emotion-behavior triangle. The main purpose of the consultancy service is to ensure that it creates alternative thoughts. In this way, the adolescent learned that their thoughts affect their emotions and that their emotions affect their behavior. Thus, awareness was developed in adolescents in this study. In the study homework, assumption that technique, alternative perspective, self-disclosure, double standard technique, evidence review, "what do you recommend to your friend" technique were applied. As a result of the study, the academic success of the adolescent increased and he was able to maintain anxiety control. With the research, the importance of thought, emotion and behavioral interaction in adolescents has been revealed. It has been determined that anxiety level decreases if cognitive behavioral psychoeducation program is applied.Keywords
Adolescence, anxiety disorder, cognitive behavioral therapy, psychoeducation

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri