Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCEDE TOPLUMSAL DEĞERLER
(SOCIAL VALUES IN CONSERVATIVE IDEA )

Author : Alp CAMIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 184-191
214    150


Summary

Muhafazakar düşünce toplumu oluşturan ve ayakta tutan bir takım değerler olduğunu ve bunların mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini savunur. Bu değerlerden en önemlileri aile, düzen ve dindir. Muhafazakarlara göre Aydınlanma bu değerleri hiçe sayarak toplumu tehdit etmektedir. Aydınlanma düşüncesi yeni bir tarihi başlatmış, aklın yetkin ve her şeye hükmedebileceği fikri geçerlilik kazanmıştır. Din, kamusal hayattan çıkarılmaya çalışılmış ve dinin sosyal yönü Aydınlanma tarafından reddedilmiştir. Muhafazakar düşünce, yüzyıllardır ayakta duran ve tarihin sınamasından geçmiş geleneklerin bir kenara atılmasını reddetmiştir. Çalışmada, aile, toplumsal düzen, toplum ve din gibi olgu ve değerlerin muhafazakar düşünce açısından ifade ettiği önem ele alınmıştır. Aynı zamanda muhafazakar düşüncenin önemli düşünürlerinin görüşleri de bu vesileyle incelenmiştir.Keywords
Muhafazakarlık, Aile, Toplum, Din, Aydınlanma

Abstract

Conservative idea argues that there are a number of values which form and sustain society, and that they must be preserved. The most significant components of these values are family,order and religion. According to the conservatives, Enlightenment threatens the society by ignoring these values. The idea of enlightenment has started a new history, the idea that the mind is competent and can rule everything. Religion was tried to be removed from public life and the social aspect of religion was rejected by Enlightenment. Conservative thought has refused to put aside traditions that have been standing for centuries and have been tested in history..According to conservative people, enlightenment threatens society by ignoring these values. In the study the importance of values and facts such as family, social order, society and religion are expressed in terms of conservative idea. At the same time, the views of prominent philosophers conservative thought were also examined.Keywords
Conservatism, Family, Society, Religion, Enlightenment

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri