Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VELAYETİN KALDIRILMASINI GEREKTİREN HALLER
(CONDITIONS THAT REQUIRE REMOVAL OF PARENTAL CUSTODY )

Author : Ayşe İpek ESKİTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 139-150
62    60


Summary

Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Birinci Bölümünün Altıncı Ayrımında velayet kavramı düzenlenmiştir. Velayet kavramı; kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve evlilik birliği sürdüğü müddetçe eşler tarafından birlikte kullanılır. Velayet kavramı açısından asıl olan çocuğun yararının gözetilmesidir. Velayet, veli sıfatı taşıyan anne-babaya çocuğun kişiliği, temsili ve malvarlığı değerleri hususunda bazı görev ve yetkiler tanımaktadır. Türk hukukunda velayet hakkına mümkün olduğu ölçüce müdahale edilmemesi esası benimsenmiştir. Velayet hakkı aynı zamanda 1982 Anayasasının 41. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiş olan aile hayatına saygı ilkesinin bir sonucudur. Velayetin kaldırılması ise hem anayasa ile hem de uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmış olan bu hakka ağır bir müdahale oluşturduğundan zorunda kalınmadığı takdirde uygulanmaktan kaçınılması gereken bir tedbirdir. Diğer bir deyişle hakim öncelikli olarak çocuğun korunması için alabileceği diğer tedbirleri almalı, bu tedbirlerin yetersiz kalması ya da yetersiz kalacağının açık bir şekilde anlaşılması halinde velayetin kaldırılmasına karar vermelidir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren haller Türk Medeni Kanununda tahdidi olarak sayılmıştır. Bu çalışma ile velayetin kaldırılmasını gerektiren haller sistematik bir şekilde incelenmeye gayret edilmiştir.Keywords
Türk Medeni Kanunu, Velayet, Velayetin Kaldırılması

Abstract

The concept of custody is arranged at the Sixth Section of the Second Chapter of the Second Book of the Turkish Civil Code. The concept of custody is a strictly bounded personal right and is used together by spouses as long as the marriage union continues. The focus in terms of the concept of custody is the benefit of the child. Custody gives parents the title of parent, some duties, and powers in terms of the child's personality, representation, and asset values. Turkish law has adopted the principle of not intervening in the right to custody as much as possible. The right of custody is also the result of the principle of respect for family life, regulated in article 41 of the 1982 Constitution and article 8 of the European Convention on Human Rights. The removal of custody is a measure that should be avoided if it is not forced to constitute a severe intervention in this right, since right of custody is guaranteed by both the constitution and the international convention. In other words, the judge should take other precautions that can be taken primarily for the protection of the child. Should these measures be inadequate or clearly understood that they will be inadequate, they should decide to remove custody. Conditions requiring removal of custody are stipulated in the Turkish Civil Code. With this study, the conditions that require custody removal are tried to be examined systematically.Keywords
Turkish Civil Code, Custody, Removal of Parental Custody

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri