Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
(COVİD-19 AND INTERNATİONAL RELATİONS )

Author : Furkan YEMİŞÇİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 131-138
205    161


Summary

The outbreak of Covid-19, which is emerging in a world that is more and more connected with each other, affects the social sphere widely, with its global effects and consequences. The aim of this study is to discuss the possible effects of the economic, social and political effects of the Covid-19 epidemic on the international system and the discipline of international relations. In a world that is more and more connected with each other in line with the developments in communication and transportation technologies, it is seen in a concrete way that the effects of the epidemic are also related to each other. Accordingly, it is envisaged that the economic consequences of the outbreak will both deepen the existing problems in the international system raise new problems and affect the discussion agenda of the international relations discipline. The economic problems caused by the outbreak will inevitably have social and political implications. For this reason, they economic consequences of the outbreak are evaluated and the possible shape of the international system in the post-epidemic process is discussed how the globalization process will take shape in the post-epidemic period, how the inequalities in the current structure will become, and what possible conflict elements may ocur in the international system. However, in the discipline of international relations, on the basis of national security and cyber sovereignty, the possibility of the formation of new discussion agendas in the post-epidemic process is evaluated as the possibility of the pre-existing discussion agendas coming to the fore. An outbreak that is felt in such a real way on a global scale and has tangible results has the potential to transform national security perceptions. However, given the attitudes of actors in the international system during the outbreak process, it is thought that existing understanding of cyber sovereignty differences between China and West has the potential to strongly influence discipline.Keywords
International Relations, Covid-19, Globalization, Social Inequality, National Security, Cyber Sovereignty

Abstract

Her geçen gün birbirine daha çok bağlanan bir dünyada ortaya çıkan Covid-19 salgını küresel etkileri ve sonuçlarıyla birlikte sosyal alanı geniş ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının yaratacağı ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerin uluslararası sistem ve uluslararası ilişkiler disiplini üzerinde bırakacağı olası etkileri tartışmaya açmaktır. İletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda her geçen gün birbirine daha çok bağlanan bir dünyada, salgının yarattığı etkilerin de birbirleriyle bağlantılı olduğu somut bir şekilde görülmektedir. Bu doğrultuda, salgının yaratacağı öngörülen ekonomik sonuçların hem uluslararası sistemdeki mevcut sorunları derinleştireceği, hem yeni sorunları gündeme getireceği hem de uluslararası ilişkiler disiplinin tartışma gündemini etkileyeceği öngörülmektedir. Salgının yaratacağı ekonomik sorunların, kaçınılmaz olarak sosyal ve siyasi etkileri olacaktır. Bu sebeple çalışmada, salgının yaratacağı öngörülen ekonomik sonuçlar değerlendirilerek bu sonuçlar temelinde salgın sonrası süreçte uluslararası sistemin alacağı olası şekil tartışılmaktadır. Bu doğrultuda salgın sonrası süreçte küreselleşme sürecinin nasıl şekilleneceği, mevcut yapıdaki eşitsizliklerin nasıl bir hal alacağı ve uluslararası sistemde ne gibi olası çatışma unsurlarının oluşabileceği tartışılmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası ilişkiler disiplininde ulusal güvenlik ve siber egemenlik anlayışları temelinden hareketle salgın sonrası süreçte yeni tartışma gündemlerinin oluşma olasılığı yahuıt var olan tartışma gündemlerinin ön plana çıkma olasılıkları değerlendirilmektedir. Küresel ölçekte böylesine gerçek bir şekilde hissedilen ve somut sonuçlar doğuran bir salgının ulusal güvenlik anlayışlarını dönüştürme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Bununla birlikte, salgın sürecinde uluslararası sistemdeki aktörlerin tutumları gözönünde tutulduğunda Çin ve Batı arasındaki var olan siber egemenlik anlayışı farklılığının güçlü bir şekilde disiplini etkileme potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.Keywords
Uluslararası İlişkiler, Covid-19, Küreselleşme, Sosyal Eşitsizlik, Ulusal Güvenlik, Siber Egemenlik

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri