Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORUNAN ALANLARDA ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BEHRAM KÖYÜ VE YAKIN ÇEVRESİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF TEMPORAL CHANGE IN LAND USE IN PROTECTED AREAS BY REMOTE SENSING METHOD IN THE CASE OF BEHRAM VILLAGE AND ITS SURROUNDINGS )

Author : Burçak Büşra ŞAHİNOĞLU  & Tülay CENGİZ TAŞLI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 101-113
65    66


Summary

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile uydulardan elde edilen uzaktan algılama verileri ile bilgisayar temelli programlar ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak mevcut arazi kullanımlarının tespiti yapılmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı korunan alan olan Behram Köyü ve yakın çevresi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmada arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki değişimlerin tespit edilebilmesi için 16 Ağustos 2005 Landsat 5 TM ve 23 Ağustos 2019 tarihli Landsat 8 OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler ARCGIS ve ERDAS yazılımlarında işlenmiştir. Görüntü işleme aşamasında görüntü zenginleştirme, geometrik ve radyometrik düzeltme, kontrollü sınıflandırma, değişim matrisi oluşturulması ve yorumlanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğal ve kültürel açıdan öneme sahip bu alanda meydana gelen zamansal değişimler görüntü işleme teknikleri ve kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılarak 8 sınıfa ayrılmıştır. Bu sınflar bitki örtüsü ile kaplı alanlar, çıplak alanlar, yerleşim alanları, sahil/kumsal alanları, tarım alanları, su yüzeyleri, tarihi alan ve zeytinliklerdir. Araştırma sonucunda 2005-2019 tarihleri arasında genel olarak yerleşim alanlarında yaklaşık % 5 lik bir artış olduğu buna rağmen bitki örtüsü ile kaplı alanlarda ve zeytinliklerde yaklaşık %8 lik bir azalma meydana geldiği analiz edilmiştir.Keywords
Uzaktan Algılama, Arazi Kullanım, Zamansal Değişim, Ayvacık, Behram Köyü

Abstract

Today, with the development of technology, remote sensing data obtained from satellites and computer-based programs and image processing techniques are used to determine current land uses. In this context, Behram Village, a protected area in Ayvacık district of Çanakkale province, and its immediate surroundings were selected as a working area. August August 16, 2005 Landsat 5 TM and August 23, 2019 Landsat 8 OLI satellite images were used in the study to detect changes in land use and land cover. These images are processed in ARCGIS and ERDAS software. In the process of image processing, image enrichment, geometric and radiometric correction, controlled classification, creation and interpretation of change Matrix were performed. The temporal changes occurring in this area, which are of natural and cultural importance, are divided into 8 classes using image processing techniques and controlled classification method. These classes are areas covered with vegetation, bare areas, residential areas, Beach/beach areas, agricultural areas, water surfaces, historical areas and olive groves. As a result of the research, it was analyzed that between 2005 and 2019 there was an increase of approximately 5% in the residential areas in general, although there was a decrease of approximately 8% in the areas covered with vegetation and olive groves.Keywords
Remote Sensing, Land Use, Temporal Change, Ayvacık, Behram Village

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri