Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE THROUGH LEADER–MEMBER EXCHANGE (LMX) ON EMPLOYEES’ ATTITUDES TOWARD CHANGE
(LİDER-ÜYE DEĞİŞİMİ (LMX) İLE ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA )

Author : Emre NALÇACIGİL  & Ahmet Fatih ÖZYILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 114-130
210    147


Summary

Sürekli değişim içerisinde olan ekonomik ve pazar koşullarında, kurumlar rekabet üstünlüklerini korumak için stratejik, yapısal ve iş yapma şekilleri gibi farklı alanlarda değişim uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Kotter ve Schlesinger’e (1979) göre pek çok kurum her yıl orta düzeyde bir değişim gerçekleştirirken, dört-beş yıl içerisinde rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler, büyüme ve iş gücündeki değişimler çerçevesinde büyük ölçekli bir değişim gerçekleştirmelidir. Bu araştırmada kurumsal değişimlerin daha başarılı sonuçlar elde etmesi için çalışanların değişime gösterdiği tepkiler ve bu tepkileri etkileyen örgütsel kültür unsurları ve Lider – Üye Etkileşiminin kuruma güven aracılığıyla değişime dirence olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca, örgütte inovatif örgüt kültürü oluşturmanın örgütte değişime direnç üzerinde etkisi irdelenmiştir. Bu çalışmaya farklı sanayi şirketlerinde çalışan yönetici ve ustabaşı düzeyinde çalışanlar katılmıştır. Analizlerin sonucunda lider üye etkileşiminin kalitesiyle kuruma güvenin ve iletişim ile inovatif örgüt kültürü arasında pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer yandan, algılanan kurumsal değişimle yaratıcı örgütsel kültür arasında negatif bağlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Lider – Üye Etkileşimi, Değişime Direnç, Örgüt Kültürü

Abstract

In economic and market conditions that are constantly changing, institutions are implementing change practices in different fields such as strategic, structural and ways of doing business in order to maintain their competitive advantage. According to Kotter and Schlesinger (1979), while many institutions make a medium change every year, they should make a large-scale change within the framework of competitive conditions, technological developments, growth and changes in labor force within four or five years. In this research, the responses of the employees to the change and the organizational cultural factors that affect these reactions and the effect of the Leader-Member Interaction on the resistance to change through trust in the institution were examined in order to achieve more successful results. In addition, the effect of creating an innovative organizational culture in the organization on the resistance to change in the organization is examined. This study was attended by managers and foremen level employees working in different industrial companies. As a result of the analysis, it has been found that there is a positive relationship between the quality of leader-member interaction, trust in the institution, and communication and innovative organizational culture. On the other hand, it has been determined that there is a negative relationship between concepts of attitude toward change and innovative organizational culture.Keywords
Leader – Member Exchange, Attitudes Toward Change, Organizational Culture

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri