Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JANDARMA TEŞKİLATINDA TALİM VE TERBİYE:1933
(TRAINING AND FINISHING IN THE GENDARM ORGANIZATION: 1933 )

Author : Yüksel YILDIRIM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 151-160
154    138


Summary

Devletlerin oluşmasında, teşkilatlanmasında, bir güç haline gelmesinde jandarma teşkilatı önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte devletler güç dengelerini korumu için jandarma eğitimine de önem vermektedir. Bu gelişmeler karşısında ülkemizde de jandarma teşkilatındaki eğitim sisteminde ıslah ve düzenleme çalışmaları bir süreklilik arz etmektedir. Bu çalışmanın odağında jandarma teşkilatının 1933 tarihinde yaptığı çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi veren rapor yer almaktadır. Literatür çerçevesinde jandarmanın talim ve terbiyesi hakkında hususlar ve bu hususların dayandığı kaynaklar birlikte değerlendirilmiştir. Böylelikle raporda verilen bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinde jandarma teşkilatının 1933 tarihine kadar geçirmiş olduğu gelişmeler araştırılmaktadır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Jandarma Teşkilatı, Eğitim, Talim ve Terbiye.

Abstract

Gendarmerie has an important place in the formation, organization, and power of states. Therefore, along with the developments in the world States also attach importance to gendarmerie training to maintain their balance of power. In the face of these developments, the rehabilitation and regulation works in the education system in the gendarmerie organization in our country are continuing. The work of the gendarmerie organization in 1933 at the center of this study and There is a report providing information about the results. Issues about the training and education of the gendarmerie within the framework of the literatüre and the sources on which these issues are based were evaluated together. Thus, the information provided in the report of the Republic of Turkey is examined developments in the gendarmerie, which she had until December 1933.Keywords
Key Words: Gendarmerie, Education, Exercise and Decency.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri