ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RESEARCH METHODS OF CHEMISTRY TEACHING AND THE RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES
(KİMYA ÖĞRETİMİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ )

THE RESEARCH METHODS OF CHEMISTRY TEACHING AND THE RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

 
Author : Nurbala MIRZAHMETOVA  & Nurjanar KURMET  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 1
Page : 25-29
DOI Number: :
Cite : Nurbala MIRZAHMETOVA & Nurjanar KURMET, (2016). THE RESEARCH METHODS OF CHEMISTRY TEACHING AND THE RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES . JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 1, p. 25-29. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.5.
520    411


Summary

Şu anda, eğitim, kişisel gelişim yoluyla öğrencilerin bilgi ve yaratıcı aktivite ile bağlayan bir yerleşik birleştirerek bütün disiplinlerde eğitim sistemi, özerklik çocuklarının sorumluluğunu öğretmek, sürdürülebilirlik oluşumunun sorunların çözümüne yöneliktir. Disiplinler arası iletişim, eğitim organizasyonunu, bireysel disiplinlerin içeriğini ve metnin tutarlılığını gerektirir. Kimya öğretim metodolojisi öncelikle didaktik ve araştırma yöntemleri ile ilgilidir. Ana görevi, kimya eğitiminin içeriğini belirlerken didaktik analiz ve kimya biliminin başarılarını seçmektir. Kimya, doğa bilimlerindeki fizik, biyoloji ve jeoloji bilimleri ile yakından ilişkilidir. Bu bilimlerin sınırları içinde modern bilimlerin birçok bölümü oluşturulmuştur: fiziksel kimya, jeokimya, biyokimya. Özellikle, yanı sıra yeni bilimin temelinde kimya ve biyoloji, tıp kimyası, tarımsal kimya arasındaki yakın bağları doğdu. Aynı zamanda, ekoloji, jeokimya, uzay tıbbı gibi karmaşık bilim, oluşmuşturKeywords
Kimya, Kimya Öğretimi

Abstract

Nowadays, the education system is aimed at solving the problems of interdisciplinary, integrated, coherent learning, teaching students to creative activities, development of personal autonomy, responsibility and sustainability. Interdisciplinary communication requires the organization of education, the content of individual disciplines and the consistency of the text. Chemistry teaching methodology is primarily related to didactics and methods of research. Its main task is to provide didactic analysis and selection of achievements of chemistry science when determining the content of chemistry education. Chemistry is closely connected with the physics, biology and geological sciences in the natural sciences. Many sections of modern sciences are formed within the boundaries of these sciences: physical chemistry, geochemistry, biochemistry. Particularly, new branches of science, such as medical chemistry, agrochemistry, were born on the basis of a deep relationship between chemistry and biology. At the same time, complex science, such as ecology, geochemistry, space medicine, has been formedKeywords
Chemistry, Chamistry Teaching

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri