ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖLÜM VE ZAMAN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ‘BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ’ SERGİSİ
(‘DER HİMMEL ÜBER BERLİN’ EXHIBITION IN THE CONTEXT OF DEATH AND TIME )

ÖLÜM VE ZAMAN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ‘BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ’ SERGİSİ

 
Author : Çağrı SARAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 55-63
DOI Number: :
Cite : Çağrı SARAY , (2020). ÖLÜM VE ZAMAN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ‘BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ’ SERGİSİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 13, p. 55-63. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.45.
364    253


Summary

Çağrı Saray’ın 12 yıllık bir üretiminin sonucu olarak ortaya çıkmış olan “Berlin Üzerindeki Gökyüzü” (2018) isimli kişisel sergisi, Wim Wenders’in yönetmenliğini yaptığı aynı isimli filmle ilgilidir. Ölüm ve zaman kavramları bağlamında ürettiği ve ilişki kurduğu işleri bir araya geldiği bu sergi, aslında bir anlamda Wim Wenders’in yarattığı dünya ve filmin senaryosunu birlikte yazdığı Peter Handke’nin edebiyatıyla organik bir bağ kurmaktadır. Bu metinde filmin kendisi ve filme dair gerçekleştirdiğim çağdaş sanat üretimleri, felsefe tarihi bağlamında Hegel, Camus ve Heidegger gibi felsefecilerin ölüm, an, şimdi kavramlarına yaklaşımları üzerinden incelenmektedir. Ayrıca çağdaş sanat üretimlerinde üretilmiş bir yapıtın kavramlarla ve felsefeyle kurduğu ilişkide olduğu gibi; bu kavramların sergideki işlerin üretim sürecinde nasıl bir zemin oluşturduğu ortaya konmaktadır.Keywords
Çağdaş Sanat, Sinema, Video, Resim

Abstract

The final result of a 12-year production, Çağrı Saray’s solo exhibition called “Der Himmel Über Berlin” (2018) regards Wim Wenders’ film Wings of Desire (named after the direct translation of its original name, Der Himmel über Berlin). Gathering the works he created and connected with in the context of death and time, this exhibition forms an organic bond with the world Wenders created and the literary works of Peter Handke, with whom he co-wrote the script. This text analyzes both the film and the artworks about the film in the context of the history of philosophy, with philosophers such as Hegel, Camus, and Heidegger and their approach to the concepts of death, momentousness, and nowness. Just like the connection an artwork has with concepts and philosophy in contemporary art, the text reveals how these concepts provided a foundation to the creation process of the works in the exhibition.Keywords
Contemporary Art, Cinema, Video, Painting

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri