Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAXÇIVAN DİYARININ SON TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏN AŞKAR OLUNMUŞ ÇƏKMƏ FORMAL GİL QABLAR
(THE NAKHCHIVAN REGION OF THE MONUMENTS OF THE LATE BRONZE AGE POTTERY WERE DISCOVERED FROM A BOOT )

Author : Toğrul HALILOV    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 12-15
239    177


Summary

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin zengin bir tarihi var. Eski çağ tarihimizin, maddi ve menevi kültürümüzün araştırılmasında arkeoloki bulgular bilimse lönemlidir. Onların her birini derinden inceleyerek önemli bilimsel sonuçlara ulaşmak olasıdır. Bu tür arkeolojik materyallerden bir grupunu Son Tunç Çağı'na ait kilden yapılmış çekme türlü kil kablar oluşturmaktadır. Onların işlevsel karakterleri ve yayılm alanı derinden araştırılmadığından tarafımızdan incelenmiştir. Çalışma sonucu onların tesadüfen yapılmadığı, mantiksal anlamının olduğu belirlenmiştir.Keywords
Naxçıvan, Erkən Tunc dövrü, gil, ayaqqabı tipli qab

Abstract

Nakhchivan Autonomous Republic has a rich history. From the ancient time, archaeological materials are of great importance in the study of our ancient history, material and spiritual culture. By studying each of them deeply, it is possible to achieve important scientific results. This type of archeological material creates a group of pottery were discovered from a boot the Late Bronze age. They have been studied by us, since their functional character and the extent of their spread haven’t studied in complex form. It was discovered during the study that these archeological materials were not accidentally made and they had a logical basis.Keywords
Nakhchvan, Late Bronze Age, clay, boot.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri